REDD TUVALU!

Øyboerne i sydhavsriket venter på å dø
...og det kan skje når som helst!

Tuvalu er et atollrike i stillebeltet under ekvator som ifølge lærebøkene ikke skal kunne ha orkaner. Nå er landet stadig katastroferammet av et økende antall orkaner, med bølger
som skyller over de panneflate øyene og truer med å skylle befolkningen på havet. I tillegg har havet startet å stige!
Det er på tide at verden våkner opp!
FLYTE PÅ HAVET?
"Det virker som om verden ikke bryr seg om hva som hender med oss, kanskje de ønsker å se oss flyte på havet før de reagerer? - Men det er ikke engang sikkert de vil bli istand til det, det er tvilsomt om vi har nok trær til å bygge kanoer til alle her!", sa tidligere statsminister i Tuvalu, Kamuta Laatasi.

EL NIÑO STERKERE!
Visepresident Al Gore i USA sa på et El Niño toppmøte i California: "Våre forskere har sagt at utslippene av klimagasser bidrar til at El Niño blir sterkere og mer ødeleggende for hver gang."
Effekten av El Niño forsterker de proboblemene man allerede opplever i Tuvalu.

VELDIG FARLIG!
"Våre øyer er lavtliggende atoller, knapt 2 meter over havflaten, og mye av landmassen er allerede erodert og sjøen har flommet inn over land. Hvis havet vil forsette å stige, så vil vi ikke ha noen øyer, vi vil bli utslettet fra disse øyene. Så det er veldig farlig", Tuvalu's statsminister Bikenibeu Paeniu.

BEGRAVE HODENE I SANDEN?
"Muligheten for en farlig klimaforandring er reell", sa USAs president Clinton på en klimakonferanse i Det Hvite Hus, "det vil være et alvorlig feilgrep å begrave hodene våre i sanden og late som om saken vil forsvinne. Selv om vi ikke vet alt, så vet vi mer enn nok til å bemyndige ansvarsfull handling."

BARNA SKULLE FÅ LEVE!
"Snart kommer enda større bølger til å skylle over øyene. Vi vil prøve å klatre opp i palmene, men så drukner vi. Det er ikke så farlig for meg, jeg er gammel nå, men barna skulle få leve!" sa min svigermor Fakalei.
Vi reiste, men hun og resten av Emmas familie er igjen!

Det svigermor fryktet skjedde!
Manihiki - til forveksling lik vår atoll Nukulaelae i Tuvalu.Manihiki i Cook-øyene, rett øst for vår øy i Tuvalu, ble truffet av en orkan. 12 meter høye bølger skylte over atollen og vasket folk på havet. 18 mennesker ble funnet døde, noen er fortsatt savnet. Resten av befolkningen ble evakuert til New Zealand. Antaglig for godt.

THOR HEYERDAHL:"Skremmende!"
"Du har en stor misjon i å bringe ditt skremmende budskap videre. Du har følt noe vi andre etterhvert vil få oppleve om vi ikke endrer kurs i tide", sier Thor Heyerdahl i brev til Terje 25/4-97.

"The greenhouse effekt and sea level rise threathen the very heart of our existence", statsminister i Tuvalu, Bikenibeau Paeniu.


KART OVER SYDHAVET?
Vil du finne ut hvor Tuvalu ligger, klikk her!
Tuvalu er det første landet som har fått føle hva klimaforandringen betyr, men den stopper ikke i Stillehavet, så det er livsviktig for oss alle at vi gjør noe før det er for seint!

FNs klimapanel (IPCC):
"Hovedtyngden av datamaterialet tyder på en merkbar menneskeskapt påvirkning av det globale klimaet."

STIGNING I HAVNIVÅ:
Fra FNs klimapanels rapport: "Havnivået har i løpet av de siste 100 år steget med mellom 10 og 25 cm, og mye av dette kan skyldes den globale oppvarmingen."
"Havnivået vil stige som følge av havets termiske utvidelse og smelting av isbreer og innlandsis. Modellene beregner en økning i havnivået på 15 til 95 cm fra idag og fram til år 2100. En stigning på 50 cm oppgis som beste estimat"
"Havnivået vil også fortsette å stige i århundrene etter år 2100 selv om konsentrasjonene av drivhusgassene er stabilisert innen den tid. Havnivået vil fortsette å stige også etter at den globale middeltemperaturen er stabilisert."

Det norske meteorologiske institutt:
"Ved en generell stigning av havnivået på jorden så vil det vil stige raskest nære ekvator på grunn av jordrotasjonen."

ØKNING I ANTALL ORKANER:
Tuvaluís atoller ligger i det ekvatoriale stillebeltet (mellom 5 og 11 grader sør), og selve begrepet "stillebelte" tilsier at dette ikke er et sted man forventer å oppleve orkaner. I Aschehoug og Gyldendals Store Leksikon kan man lese følgende under emnet orkan: "Utvikling en av den sirkulerende bevegelse krever medvirkning av jordstasjonens avbøyende kraft og må derfor foregå på breddegrader høyere enn 5-10 grader nord eller sør".
I det britiske admiralitetets Pilot Books for navigasjon på verdenshavene regnes det som trygt for orkaner mellom 8-9 grader og ekvator.


Liste over orkaner som har gjort skade i Tuvalu i dette århundre:
1958 Orkan NN, 1972 Orkan Bebe, 1984 Orkan Eric, 1990 Orkan Sina, 1990 Orkan Ofa, 1991 Orkan Val, 1992 Orkan Joni, 1992 Orkan Kina, 1993 Orkan Kina, 1993 Orkan Nina, 1997 Orkan Gavin, 1997 Orkan Hina, 1997 Orkan Kili.
Utviklingen er mildt sagt skremmende, og det mest skremmende er det kanskje at den siste orkanen kom i midten av juni, som er sesongen for sørøst-passaten.

Før Kyoto-konferansen i Japan tok denne aksjonen en håndfast form. I samarbeid med landets største miljøvernorganisasjoner ble et brev sendt til statsministeren og folk ble oppfordret til å sende inn støtte-erklæringer på nettet:
"Redd Tuvalu! 1997"
Brev statsministeren (3/11-97)
Pressemelding
Svar fra stats-
ministerens kontor (7/11-97)
Fax til miljøvern- ministeren
(19/11-97)
Fax til statsministeren
(25/11-97)
Fax til statsministeren
(2/12-97)
Fax til miljøvern- ministeren
(2/12-97)
Støtte-erklæringer
Bilder
SE MER AV
TERJES VERDEN:
Forside
Soloseilasen
Atoll-livet
Flukten
Bøkene
Foredragene
Musikken
Mediadekning
Kongeaksjonen
Drivhuseffekten
Bordtennisen
Egne noveller
Litt av hvert
Sextanten
Hjemmeside-
katalogen
Shareware
-katalogen
Topp10
Spørsmål
Start-tavlen
Kureren
En smak av sydhav

Kyoto-klimakonferanse

Selv om "Redd Tuvalu!"- aksjonen 1997 er over så er situasjonen like kritisk for menneskene i det lille sydhavsriket. Så send meg gjerne din støtte (terje@sydhav.no)!

Min tilknytting til Tuvalu er at jeg etter å ha seilt fra Norge til sydhavet alene i en 22-fots seilbåt vendte tilbake, og ble gift med høvdingdatteren Emma Toematagi i det polynesiske riket. Vi bygget opp vårt hjem på en ubebodd koralløy. Etter seks år tvang klimaforandring med orkaner oss vekk.
Mer om dette kan du lese ved å klikke deg inn på mine andre sider.

E-mail: terje@sydhav.no