HVA SIER STATSBUDSJETTET FOR 1997, MED HENBLIKK PÅ MILJØET?


"Regjeringen legger vekt på å styrke satsingen på informasjonsteknologi, miljø/klimaforskning og bioteknologi i 1997."

Her er tallene:
Miljøverndepartementet
:
1997: 2433 millioner kroner, 1996: 3328 millioner. Ned 26,9 prosent.
Nærings- og energidepartementet:
1997: 3562 millioner kroner, 1996: 4449 millioner. Ned 20.0 prosent.

Til forskning og utvikling: - en reduksjon på 16 millioner fra 1996.
Til Norges Forskningsråd: - en reduksjon på 8 millioner fra 1996.
Forsknings- og utviklingskontrakter: - en reduksjon på 14 millioner fra 1996.
Energi- og ressursforvaltning: - en reduksjon med 240 millioner kroner fra 1996.
ENØK og introduksjon av ny energiteknologi og bioenergi: - økt med 52 millioner fra 1996.

Av økningen:
Informasjon og opplæring om bioenergi    =  2 millioner
Biorelatert innsats                                     = 46 millioner
Pluss  øvrig biosatsing etter anbefalinger
fra en interdepartemental arbeidsgruppe   =   ? millioner

Resten av de budsjetterte pengene (samme som i 1996: 36 millioner):
Gassrelaterte prosjekter                             =  15 millioner
Midler skal også brukes til å fremme
kunnskap om gassanvendelse                      =  ? millioner ( 6 millioner i 1996)
Tilskudd til å videreutvikle
kompetanse på gass                                     =  ? millioner
Tilskudd til prosjekter som gir muligheter
for økt salg av energieffektiv teknologi          = ? millioner
Opprettelse av et nasjonalt kompetanse-
senter for gass                                             =  ? millioner

Regjeringens satsing på andre, nye energikilder ved siden av bioenergi vil etter tallene å dømme bli mindre enn 10 millioner kroner for 1997, mens forsking blir redusert med 278 millioner.

Til sammenligning kan det nevnes at det i statsbudsjettet er satt av 152.5 millioner kroner i støtte til kullgruvedrift på Svalbard (selv om regjeringen altså mener alle kullkraftverk burde byttes ut med norsk gass)!

For å komme tilbake til drivhussiden - klikk her.