NETTAVISEN OM MILJØ OG UTVIKLING
I DETTE
NUMMER:

Kureren har tatt en pause som nettavis - den har blitt avløst av KlimaNytt - klikk her
Klimaforhandlingene
brøt sammen!
- Verdi-kommisjonen
sier nei!

- Lyver Jens?
- Bånn gass...
- Nødbrems?

 

Fra Kureren
1996-99:
- Byggmester
Bondevik

- Skremmende
miljøtaushet

- Det norske hus på sandgrunn.
- Stakkars Gro!
- Dødsdømt?
- Fortell sannheten,
Gro

- Torsdag må du si sannheten!

ANDRE
SIDER OM
MILJØ OG
UTVIKLING:
KlimaNytt
Gass-spesial

Kureren 96-99

Drivhuseffekten
Kongeaksjonen
Kyoto
Redd Tuvalu!
Spørsmål..?
Forside

Klimaforhandlingene brøt sammen
"Dere druknet verden" sto det på et banner som miljøvernforkjempere hengte opp utenfor forhandlingslokalene i Haag. Etter to uker, og en dag på overtid, var det klart at delegatene fra 160 land måtte gå fra hverandre uten å ha nådd noen enighet om hvordan man skulle sikre at Kyoto-protokollen fra 1997 vil bli underskrevet.
    Den svenske EU-kommisæren Margot Wallström sa det slik: - Noen land har faktisk ikke lyst til at Kyoto-protokollen blir ratifisert.
    Det er tre år siden Kyoto-protokollen ble ferdig med et nødskrik på overtid, men ingen land har hittil underskrevet den. Hovedmålet med klimaforhandlingene i den nederlandske byen Haag fra 13-24. november var å komme et skritt nærmere å få avtalen ratifisert.
   - Den eneste muligheten for å få til en forhandlingsløsning her ville ha betydd at Kyoto-målet om reduksjoner i utslippene på 5,2 prosent ville blitt redusert, sa den danske miljøministeren Svend Auken.
  
   
Hovedgrunnen til at forhandlingene brøt sammen var i første rekke USAs, Canadas og Japans krav om store CO2-fradrag for skogsdrift, et svært omdiskutert punkt. EU ville ikke fravike kravet at kvotehandel og skogplanting må begrenses til å gjelde halvparten av kuttene. Man mente det var helt nødvendig hvis Kyoto-protokollen skal beholde sin troverdighet. Norge ønsket ikke en tallmessig begrensning, men miljøvernminister Siri Bjerke sa at en stor del av kuttene må komme innenlands. Dessuten hevdet hun at land som ikke innfrir kravene i Kyoto-protokollen skal straffes både økonomisk og politisk.
    Miljøvernministeren sa at hun var svært skuffet over at man ikke fikk noen avtale, og klarte i sluttfasen av forhandlingene til dels å gi inntrykk av at Norge var et ansvarlig miljøland, på tross av at Norge i klimaforhandlinger vanligvis står fram som en av "verstingene" som tenker mer på sin egen økonomiske framtid enn framtiden for klimaet på jorden. Vel, det er jo greit å spille ansvarlig når man vet at bindende avtaler går i vasken! Det passet vel egentlig Bjerke og Co godt at det ikke ble noen bindende avtale i denne omgang, for stemningen for ubegrenset handel med CO2-kvoter var heller ikke særlig god. Norge er jo, i politiske øyne, helt avhengige av at Kyoto-protokollen blir format på en slik måte at vi kan kjøpe oss fra for egne CO2-utslipp ved å kjøpe CO2-kvoter fra U-land. En reduksjonsløsning som er like omdiskutert som fratrekk for skogbruk.
   Direktør Knut H. Alfsen ved Cicero Senter for klimaforskning er ganske klar når det gjelder Norges innsats for å redde klimaet på jorden: - Norske politikere gir blaffen i avtaler om å begrense klimautslipp og annen ødeleggende forurensning.
    - Når de uttaler seg, snakker de om å ta miljøproblemene på alvor, men retorikken er tom. Det som er gjort for å begrense utslippene, er stusslig, sier Alfsen - Politikerne skulle ha gjort noe for lenge siden. Nå haster det aldeles forferdelig med å få gjort noe med disse utslippene!
    Regjeringens arbeid for å bygge gasskraftverk i Norge gjør ikke saken bedre. Hvis utviklingen fortsetter som nå, medregnet de vedtatte gasskraftverkene, vil Norge ha økt sine klimautslipp i CO2-ekvivalenter med ca. 30 prosent i 2010.
    Verdens industriland skal ifølge Kyoto-protokollen forpliktet seg til å redusere sine utslipp med 5,2 prosent innen 2010 i forhold til den mengden drivhusgasser de slapp ut i 1990. Det er utformingen av det kompliserte regelverket for gjennomføringen som etter planen skulle kommet på plass etter to ukers forhandlinger i Nederland.
    FNs klimapanel IPCC, som består av 2000 av verdens ledende klimaforskere gjorde det allerede i 1995 klart at ikke engang en reduksjon på 60 prosent var nok, det vil bare stabilisere mengden av CO2 i atmosfæren, på et nivå som allerede har skapt en farlig global oppvarming.

   Les hva som skjedde i Haag i den nye internettavisen "KlimaNytt" - klikk her

  VERDIKOMMISJONEN LAR IKKE VÅRE TYNGSTE KAPASITETER FÅ LOV TIL Å Å REDDE KLIMAET!
Terje Dahl har fått svar fra Verdikommisjonen på sitt forslag om å opprette en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på klimaforandringens sjel og mekanikker. Negativt.
Når kapasiteter som Are Næss, Thor Heyerdahl, Erik Solheim og stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl gir støtte til forslaget er det utrolig at Verdikommisjonen ikke engang har kommet tilbake med kommentarer eller spørsmål, bare et negativt brev.

   Klikk her for å lese mer!


STOLTENBERGS GASSKRAFTDRØM
Av Terje Dahl, klimaflyktning.

Men Jens Stoltenberg da, hvorfor har du børstet støv av det gamle slagordet at norsk gass er bra for miljøet, og hevder at vi må bygge gasskraftverk for å unngå import av strøm fra sterkt forurensende kullkraftverk?
Du vet jo godt at Norge eksporterer mer strøm enn vi importerer, i 1999 eksporterte vi 8.76 TWH og importerte 6.90 TWh. Kan du ikke like gjerne si det rett ut: At vi trenger mer strøm til planlagt norsk tungindustri, i hendig nærhet av stedene hvor de nye gasskraftverkene planlegges bygget! Eller er forurensingen fra denne industrien best å holde tett om? Og hvorfor nevner du ikke at vi kan oppgradere våre vannkraftverk, det vil skaffes tilveie dobbelt så mye miljøvennlig strøm som de planlagte gassverkene - til en langt lavere pris?
Ja, de forurensende kraftverkene du maser om: Du vet jo godt at moderne kullkraftverk er like miljøvennlige som de planlagte norske gasskraftverkene, så hvorfor sammenligner du da med gammeldagse? Det er langt lettere og billigere å skille ut CO2 fra såkalte IGCC kullkraftverk enn gasskraftverk, og da slipper man jo også unna metan, som er hovedkomponenten i naturgass og 25 ganger mer skadelig som klimagass enn CO2!
Jens, den gamle leksa om at norsk gass kan redde klimaet på jorda blir ikke noe mer sann selv om man maler på den om og om igjen. Du hevder jo selv at det dreier seg om å dekke et økende strømbehov, og vet helt sikkert at Bruntlandkommisjonen allerede i 1987 konkluderte med at det ikke det finnes noe annet realistisk alternativ for verden i det 21. århundre enn å redusere energiforbruket med 50 prosent. Ja, det burde vel heller ikke være ukjent for deg at FNs klimapanel har sagt at vi må redusere utslippene av CO2 med minst 60 prosent bare for å stabilisere mengden i atmosfæren.
Jens Stoltenberg, du sier så overbevisende at vi må tenke på jorden som en helhet og ikke kun se på økte utslipp i Norge. Vel, hvorfor er det da helt i orden å eksportere over tre millioner fat sterkt forurensende norsk olje pr. dag?

Jeg måtte flytte fra mitt hjem i sydhavet fordi orkaner, i et land som ligger så nære ekvator at det ikke skal kunne ha orkaner, truet med å skylle oss på havet. Forrige helg vasset folkene på hovedøya i Tuvalu i vann og rikets eneste flyplass var oversvømmet. "Kom og hent oss i helikoptere!", ba min kones bror på telefonen. Det gikk heldigvis bra, men tre dager seinere måtte barna flykte fra skolen fordi to tornadoer sendte takplatene flygende og rev opp kokosnøttpalmene. Slike hendelser, og forsikringsbransjens tall over den skremmende økningen av naturkatastrofer, gjør det vondt å høre på deg, Jens. Ja, det er nesten skremmende at du som er statsministerkandidat faktisk har "ikke ta sorgene på forskudd" som livsmotto! Men du får vel fortsatt lov til å si hva du vil, om det er sant eller ikke, for du sier jo det som folk flest i oljenasjonen Norge helst vil høre…

Dette debattinnlegget, litt redigert, sto i Aftenposten 4. mars 2000.
Egen tittel: "Du lyver vel ikke, Jens?"


BÅNN GASS...
Leger røyker...
10-åringer bruker mobiltelefon...
Stortingsrepresentanter lyver...
Jo, det blir nok gasskraftverk!

Sendt til Dagbladets Kort & Godt


 

HVOR ER NØDBREMSEN?
FN’s klimapanel sier at vi må redusere våre utslipp av CO2 med minst 60 prosent om vi ikke skal risikere å ødelegge levevilkårene på planeten vår, men oljeutvinningstempo og forurensing bare øker og øker.
Kåre Willoch, ansett for å være et av Norges klokeste hoder, sier det slik:
" - Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort."
Er det ingen som vet hvor nødbremsen er?

Av Terje Dahl, klimaflyktning
(Sendt Dagbladets "Sterke meninger" - ikke publisert)


   
LES MER: Forside Drivhus-
effekten
Konge-
aksjonen
Kyoto-avtalen Redd Tuvalu! Spørsmål..?
- eller svar
Kureren 96-99 Kureren
spesial
KlimaNytt