KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                     Kronikk/artikkel 
Klimaforandringenes skrekkscenario:
Tenk om kloden vår tipper rundt!

JordaEt inferno. Dag blir til natt. Glødende askeskyer daler ned over skrekkslagne mennesker. Flytende lava sluker hus etter hus. Jordskjelv flater ut verdens hovedsteder på sekunder. Land og kontinenter forsvinner i havet. Enorme flodbølger ruller mot fjelltoppene hvor de siste overlevende har søkt ly.
- Nei, ikke nok en katastrofefilm som The Day After Tomorrow,
men hva som kan skje hvis en jordklode som er kommet i ubalanse
på grunn av klimaforandringen tipper rundt.

Satellittbilder viser at kloden vår har fått en svak rugbyballfasong de seinere årene, den er ikke lenger rund som en fotball. På grunn av den globale oppvarmingen har vi nå en kraftig issmelting og vannforskyving fra polområdene mot ekvator. Havene på jorda har også utvidet seg fordi det har blitt varmere, og på grunn av jordrotasjonen hoper vannet seg opp ved ekvator. Jordkloden vår snurrer alltid i litt ubalanse, men nye målinger viser at ubalansen øker når havet blir varmere. Hva hvis den blir faretruende stor? Kan jordkloden tippe rundt - helt eller delvis? Vel, da vil skrekkscenene fra katastrofefilmen The Day After Tomorrow nesten bli som småtterier å regne!
Økt magemål.Kraftig issmelting
Forskerne har funnet ut at dramatiske masseforflytningene av vann på kloden vår begynte i 1997. Dataene er samlet inn ved hjelp av en amerikansk satellitt, NASAs Topex/Poseidon-satellitten, og viser helt klart at jorden har fått et større mavemål ved ekvator. Selv om endringene er svært små i forhold til jordens størrelse så innebærer det at svært mye masse er forflyttet.
De dataene man også har samlet inn om issmeltingen på kloden vår viser at vi siden 1960-tallet har hatt en kraftig nedsmelting av isbreer og polaris, en smelting som bare har øket og øket med årene. At dette skyldes den globale oppvarmingen har forskerne lenge antatt, og helt siden 1995 har FNs klimapanel advart om at denne høyst sannsynlig er menneskeskapt: Ved bruk av fossile brennstoff slipper vi ut såkalte drivhusgasser opp i jordens atmosfære. På samme måte som glasset i et drivhus hindrer de solstrålene i og reflekteres ut i verdensrommet på naturlig måte - det blir varmere.
At det har blitt varmere på kloden og i verdenshavene er et uomtvistelig faktum, og at det er tilfeldig at kurven for den økende temperaturen ligner på den som viser økning av mengden av CO2 og andre klimagasser i atmosfæren blir det stadig vanskeligere å hevde!
Jorda snurrer.Snurrer i ubalanse
Siden jordkloden vår nå har fått en annen fasong, så er det naturlig å lure på om dette kan ha noen betydning for den måten jorden roterer på. Vel, kloden vår snurrer aldri i hundre prosent balanse, den vingler litt fra side til side hele tiden. Forskere har funnet ut at forandringer i de store havstrømmene kan være med på å forstyrre jordas balanse: Jorda har snurret mer i ubalanse enn vanlig i de årene vi nylig har hatt med varmere El Nino, noe mange også knytter opp mot den globale oppvarmingen.
Vi kan vente enda større bevegelser i jordas vannmasser i årene som kommer, for selv om vi skulle klare å stoppe våre utslipp av klimagasser vil den globale oppvarmingen med nedsmeltingen av is bare fortsette på grunn av tregheten i systemet.
Tippe rundt?
Det kan høres utrolig ut, og vil får håpe at forskerne kan berolige oss, men det kan være grunn til å frykte at ubalansen kan skape enda større problemer enn de naturkatastrofene den globale oppvarmingen hittil har medført. Den tynne jordskorpen på kloden vår ligger oppe på en kjerne av flytende magma, og det ultimate skrekkscenarioet må være at ubalansen får jordskorpen til å gli. Fra naturfagtimene på skolen husker vi at kontinentene alltid har beveget seg, at det er kollisjoner mellom de tektoniske platene som har skapt fjellkjedende på jorden vår. Men i historisk tid har bevegelsen vært ytterst langsom - selv om kloden vår er ganske ung begynner den å bli rimelig stabil. Det er altså nå tegn på at dette er kan forandre seg, og årsaken er et økt magemål. Hva hvis ubalansen en dag blir for stor? Jo, da vil hele jordskorpen, med tektoniskse plater og det hele, bevege seg kraftig. Hele kloden kan faktisk tippe rundt! Magnetpolene beveger seg
I tillegg til de fysiske polene på kloden vår har vi de magnetiske polene, og i de seinere år har forskerne registrert at de begynt å bevege seg med en hittil ukjent fart. De har aldri ligget helt i ro, men nå frykter man faktisk at polene kan være i ferd med å skifte plass! Magnetfeltet som gir oss våre magnetiske poler er dannet av flytende jern i jordens kjerne, og siden jorden roterer er kjernen påvirket av den ytre bevegelsen. Kan det være at den kraftige bevegelsen man nå registrerer har sammenheng med at jorden har kommet i ubalanse?
Flere vulkanutbrudd og jordskjelv
Seismiske aktiviteter, jordskjelv og vulkanutbrudd, syntes helt klart å øke i antall. Dette er noe man må forvente hvis de fysiske polene er i ferd med å bevege seg. Det vil jo bli bevegelse i overgangslaget mellom den flytende magmaen og jordskorpen, med rystelser og sprekker. Nye vulkaner vil kunne oppstå, sluknede vil kunne komme til live. Jordskjelv øke både i hyppighet og styrke. Ja, skulle de tektoniske platene starte å bevege seg med større hastighet enn de gjør i dag, vil vi nok oppleve rystelser som sprenger Richters skala! Tipper kloden rundt vil det kunne oppstå gigantiske sprekker hvor hele kontinenter kan gli ned, - og havområder hvor nye kontinenter oppstår!
The Day After Tomorrow - istid.Et mareritt
I den fantasirike katastrofefilmen The Day After Tomorrow fikk vi plutselig en ny istid. Det kan jo høres helt tullete å si at det kan bli istid når kloden blir varmere, men det kan faktisk være et mulig scenario. Likevel betviler de fleste forskerne at vi kan få en ny istid og sier at det i så fall umulig kan skje så raskt som i filmen. Ingen av FNs forskere har hittil uttalt seg offentlig om teorien at jordkloden kan tippe rundt. De fleste vil nok stille seg sterkt skeptiske - og det er jo for så vidt greit. Skulle jordkloden tippe rundt ville det nok bli det nærmeste man kan komme dommedag: Et mareritt som vil forandre den verden vi kjenner!
Skjedd før?
Vitenskapsmennene sier at de magnetiske polene har byttet plass flere ganger tidligere, den siste gangen var for nesten en million år siden. Det er umulig å bevise at jordskorpen har beveget seg kraftig oppe på det flytende indre i den tiden det har vært planter og levende vesener på kloden vår, men at det på Svalbard i tillegg til kull også finnes fossiler av planter som sypresser og tropiske vannliljer et moment man ikke kan fnyse av. Det må selvsagt ha vært et mye varmere klima da disse plantene levde, men det må også ha vært mer sol der, siden ingen av de nevnte plantene vil kunne leve et sted med mørke halve året - slik det uomtvistelig er i dag. Svalbard må ha ligget mye nærmere ekvator!
Dommedagstrusler?
De fleste klimaforskerne er livredde for å bli kalt dommedagsprofeter, men tar man en titt på hva som står i rapportene fra FNs klimapanel så ser man ganske raskt at situasjonen er alvorlig - selv om man ser bort ifra teorien om at jord kan tippe rundt. Selv i et moderat scenario vil vi måtte regne med at havet stiger så mye at det er dramatisk for de menneskene som bor i lavtliggende områder, som i Pakistan og på stillehavets atoller. Været kan også gå mer eller mindre løpsk - med orkaner, oversvømmelser, tørke og skogbranner. I det siste så har forskerne oppdaget at situasjonen faktisk er verre enn de torde å mate inn i sine databaser: Vi slipper ut mye mer drivhusgasser enn antatt! FN, ved Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det ganske så rett ut: Millioner av mennesker vil sannsynligvis dø i løpet av de nærmeste årene på grunn av naturkatastrofer frambrakt av de menneskeskapte klimaendringene. Ja, forskerne er faktisk redde for at en firedel av alt liv på land kan komme til å bli utryddet innen år 2050!
Advart
Hva hvis jordkloden virkelig er i farlig ubalanse på grunn av den menneskeskapte klima-forandringen, og overflaten kan tippe rundt når som helst? Hva hvis vi selv holder på å skape en katastrofe som kan komme langt raskere og være mer katastrofal enn forskere og filmmakere tør drømme om? Eller hva om vi "bare" får en akselererende global oppvarming med de problemene vi allerede har fått en forsmak på? Vel, vi kan ikke si at klimaforskerne ikke har advart oss. Og hvis det braker løs med havstrømmer som forsvinner, flodbølger som skyller over land og byer, vulkanutbrudd som spyr ut lava og aske, kontinenter som brekker og synker i havet - da er det i alle fall for seint å klandre våre politikere. Det er nå vi må se problemet i øyet og handle!

Av Terje Dahl
Redaktør
KlimaNytt

PS: I artiklen tar jeg utgangspunkt i verste tenkelige scenario, at jordskorpen tipper rundt, men det kan jo være mindre dramatiske, men like fullt farlige hendelser. Som at økende vingling vil rive og slite så mye på de tektoniske platene at vi vil får stadig farligere jordskjelv - som de i Sørøst-Asia.

For å komme til artikkel hvor Terje Dahl etterlyser svar fra eksperter og andre på sin teori, og du selv kan sende inn dine meninger om hvorfor - klikk her.

  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?

Her kan du sende inn din egen mening om Terje Dahls artikkel.
Under finner du de innsendte meningene.Les gjerne våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her


Jeg vet ikke om hvor sannsynlig det er at jordskorpen skal plutselig løsne" og skli rundt. Men om så det var mulig, hvilken vei er opp, ned, høyre, venstre? Jordkloden har forsåvidt aldri vært rund som en bal, men alltid "tykkest" langs ekvator. Har du tatt med i dine "beregninger" at månen faktisk beveger seg bort fra jorden? Noe som jo får innvirkning på flo/fjære. Tror ikke det er så lurt å blande alt for mye inn i menneskeskapte klimaendringer, for det bare "styrker" skeptikerens holdning om at så ikke er tilfelle.
Uansett så må man jo kunne regne på hva som er teoretisk mulig eller ikke. For meg fremstår det som lte sannsynlig at klimaendringene skal kunne generere så mye energi at det får jordskorpen til å gli fort. Dessuten så er det ingen voldsom økning i vulkansk aktivitet, sett i historisk jord perspektiv. Feilen man etter min mening ofte gjør, er å sette ting inn i et menneskelig historisk perspektiv. Men vi klarer jo kun å forholde oss til 10 år, maks 40-50 år, som jo ikke på langt nær nok til å trekke geologiske konklusjoner. Tror du bør ha fokus på hva klimaendringene gjør mot den menneskelige sivilisasjon og ikke selve jordkloden. Vår sivilisasjon tåler ufattelige små endringer i klimaet,mens jorden egentlig kun er "levende" på grunn av endringer. Endringer over lang tid selvfølgelig.
Ken Johansen

 

(Her kommer dine meninger - ingen innlegg enda)

 

 

 

 


Tips en venn :
"Har du lest Terje Dahls artikkel i nettavisen KlimaNytt om at jorda kan komme til å tippe rundt på grunn av de menneskeskapte klimaendringene?"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

Terje DahlTerje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp.
For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl