Kart
 Fakta
 Tips
 Oppslag
 Nyheter
 Artikler
 Debatt
 Video
 Musikk
 Mat  
 Helse
 Mysterier
 PenPals
 Linker
 Billetter
 Kontakt


 Forside

  
  Sydhav
  på nettet


MYSTERIER I SYDHAVET
Mysteriet MuEr øyene i sydhavet restene av det tapte kontinentet Mu?
Alle har vel hørt om det mytiske kontinentet Atlantis, men har du hørt om Mu? Mu skal ha vært et tilsvarende kontinent, som strakte seg ut over store deler av Stillehavet. Øyene i sydhavet skal ifølge mytene være rester av kontinentet hvor menneskeheten oppsto, og som sank i havet for tusener av å siden
Hvor ble det av Mu? Hva skjedde med menneskene? Er historien om Mu i det hele tatt sann?
Kanskje du har en ide?

Først kan du jo lese vår bakgrunnsartikkel om Mu, klikk her

Innsendte opplysninger/tips/teorier:
Atlantis og Mu
Vil bare gjøre oppmerksom på at man i det internasjonale arkeologiske miljøet med en viss tro på sikkerhet i dag (etter 30 år undersjøisk arkeologi) mest tror at Atlantis var det vi i dag kaller Santorini, som ble omtrent 80% ødelagt/senket etter en voldsom vulkankatastrofe. Det er forøvrig interessant at den såkalte Minos-kulturen på Kreta forsvant samtidig. Simpelthen en tsunami av gigantiske dimensjoner som knuste mesteparten av Kreta.
Når vi det siste året (jeg bor i Thailand) har sett hvordan en tsunami kan ødelegge samfunn som vi i dag vil kalle "små", så ikke glem at på Santorini bodde det muligens 100.000 mennesker og Kreta kanskje 150.000. Det skal ikke mye fantasi til å forstå hvilken ekstrem påvirkning på infrastruktur (you name it) som oppsto. Ang. kommentaren om Odin og runer. Det finnes virkelig et Odin-folk i Kaukasus og de er/var blonde og hadde blå øyne, men inngifte osv. har endret mye av karakteristikkene. Kun DNA kan verifisere dette 100%, noe som sjokkerte den nord-engelske befolkningen da de etter en kjempe-DNA-test for 5-6 år siden fikk vite at kansje halvparten av dem stammer fra Norge (litt overdrevet, men ikke mye!).
mvh
Eivind Trana

Meteor
mu ble "splæsja" av en meteor. det ble et digert hull i bakken, som nå er en fordypning i havbunnen..
trine

Tja....
Det må skilles mellom to ting: "sivilisasjonen Mu" og landmassivet som noen tror stillehavsøyene er rester av. Gassbobleteorien er fullstendig latterlig, mens derimot teorien om at det for inntil 11,600 år siden var 100-150 meter lavere vannstand i verden (fordi ismassene holdt enorme mengder vann frosset i istiden), er en gangbar teori som kan bevises. Det hører også med at Andesfjellkjeden er relativt ung og at fjellene steg kraftig for mellom 20-30,000 år siden da to kontinentalplater skled mot hverandre, noe som innebar at et landområde av ukjent størrelse på stillehavskysten av SørAmerika ble trykket ned under vann. Boreprøver fra den undersjøiske peru-banken har vist at nettop dette området lå over vann i nevnte tidsperiode, og antagelig hadde menneskene nådd hit i denne perioden, noe et funn av 80,000 år gamle steinredskaper i Chile viser. Det er ikke undersøkt om større områder enn Perubanken sank da Andesfjellene steg, så hvem vet hvor mye land som egentlig sank... Det er funnet gamle brolagte veier som går fra land i peru og Chile og stuper slere hundre meter nedover i havet, jeg har hørt snakk om så mye som 700m men jeg vet ikke om det er helt pålitelig. Det gjenstår at noen finner bygninger på havbunnen, daterer det OG får det publisert og anerkjent. det er uhyre vanskelig å få slike undersøkelser finansiert med mindre de kamufleres som en allment gokjent undersøkelse, som f.eks å analysere mudderavleiringer eller noe i den duren. Tro det eller ei men samfunnet driter egentlig i om noen skulle finne noe, for akademikerne betyr det bare masse papirarbeid og omskrivning av bøker, så det kostes under teppet. Tor Heyerdal klarte å være interessert i slike ting uten å miste hodet og ved å holde et "videnskapelig fokus" ved undersøkelsene sine uansett hva det gjalt, og gjør man ikke det blir man avfeid som et plagsomt lite barn. Når alt kommer til stykket, er det fåfengt å mene at menneskene oppsto på Mu og at de var utrolig utviklede, siden det egentlig ikke finnes noe håndfast bevis som er tilstrekkelig til å overbevise konservative akademiske kretser, og uansett risikerer man å bli hengt ut som en tulling som aldri vokste ifra eventyr... Heldigvis finnes det mennesker som er nyskjerrige og ikke bare leker smarte ved å kverulere og overse "avvik" fra det allment aksepterte virkelighetsbildet, som egentlig ikke er særlig mye verdt. Vi kan alltid ta feil, og hvis vi ikke er både kritiske og kritiske ovenfor kritikk, snubler vi i oss selv, og lærer aldri noe!
Jørgen J. Jenssen
Lemuria - nok et Atlantis?
Alle har vel hørt om Atlantis, og en del også om Mu - det sunkne kontinent som bl.a James Churchward skrev om.
Imidlertid fantes det visstnok et tredje kontinent som skal ha forsvunnet nemlig Lemuria. Noen sier at dette kontinentet la mellom Afrika og India, og at de var kolonister fra Mu. Det skal ha vært kontakt mellom Mu og Lemuria og det sies at flere av sivilisasjonene på begge kontinenter kan stamme derfra.
Det finnes ikke så veldig mange bøker om dette, men kanskje har noen av leserne hørt om bøker på nordiske språk?
Øystein Visth
Angående kontinenter som forsvinner i havet
Det er kjent at istider kommer og går. Dette har resulterer i at landskapet hele tiden forandrer seg. Slik vi ser verden i dag, vil den ikke være om noen tusen år. Under siste istid var nesten hele Europa dekket av is på det meste. Fordi isen er laget av vann, var det mindre flytende vann i havet. Havet var på det meste 100 under overflaten i forhold til i dag. Det vil si at alt landskap som ligger mellom 100 og 0 meter under havoverflaten den gang var synlig. F.eks. var Nordsjøen et øde steppelandskap. Dette har skjedd mange ganger, og vil skje igjen. Derfor kommer og går kontinenter hele tiden. At det var en gasseksplosjon som senket et kontinent på størrelse med Nord-Amerika, det setter jeg min tvil til. Men hvis dere tenker dere litt om...
T A
TEORI
Jeg skjenner til legenden om Mu. jeg tror det virkelig har funnet sted ,men noen teorier som Churchward påpekker kan jeg være skeptis til.
Menneskene der var ganske intilligente de kunne prate med hverandre ved telepati og byggde store templer. befolkiningen der var veldig kultur rike ettersom en del utenladske mennesker der reiste ditt: Amerikanske indianre og en del Austtralianske mennesker.
kristel maria

MU sank
jeg tror at Mu sank (på grun av at vanet steg) akurat som Atlantis de øyene somm er igien er fiel som var på størelse med mount everest....jeg er bare 10 år!!
Kim andre
New Underwater Finds Raise Questions About Flood Myths
Ancient stories of massive floods pass from generation to generation and in many places in the world are integral to a people's spoken history.
The tales differ by locale, but commonly feature torrential rains or a hugely destructive wall of water bursting into a valley, destroying everything in its path. In many cases, the flooding is an act of retribution by displeased gods.
Brian Handwerk
National Geographic News
Vet du noe om Mu eller har du noen teorier?
Send inn ditt tips
Linker til websteder om Mu og Atlantisi:
Forsvunne kontinenter
Atlantis den forsvunne by
"The Garden of Eden was not in Asia, but on a now-sunken continent in the Pacific Ocean.''
James Churchward & the Legend of MU
The mystery of ancient lands and civilizations
35Mystic Places (Puma Punku, Titicaca)
Top Ten Ancient Civilizations With Advanced Technology
Ataturk, Origins of the Turks and the Lost Continent of MU
"The Shadow of Mu"
Lemuria, the Pacific Atlantis
VIRACOCHA AND THE COMING OF THE INCAS


Har du et mysterie med sydhavstilknytning du gjerne vil ta opp?
Send inn ditt tips


Til mysteriesiden


 Til toppen

forside | kart |fakta | tips | oppslag | nyheterartikler | debatt |  video | musikk | mat | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |