forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk |
mat |
 helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Thor Heyerdahl og barn fra Sør-Amerika.


Mysterier på Påskeøya:

Finnes det bevis for en forbindelse med Sør-Amerika?

Thor Heyerdahl mente i sitt store verk "Amerikanske indianere i Stillehavet" å kunne bevise at de første beboerne på Påskeøya hadde kommet fra Peru, men det ville ikke arkeologene høre på. Nå har det kommet fram nye DNA- tester som viser at det høyst sannsynlig har vært forbindelse mellom Påskeøya og Sør-Amerika før nederlenderen Jacob Roggeveen oppdaget Påskeøya en påskesøndag i 1722. Så la oss ta en nærmere titt på om Heyerdahl hadde rett allikevel!

Thor og Liv bader i elv på Fatu Hiva.
Thor og Liv bader i elv
Thor Heyerdahls (1914-2002) omdiskuterte teorier om migrasjoner i sydhavet og andre steder startet da han i 1936/37 bodde ett år på den isolerte øya Fatu Hiva i Marquesasøyene i Fransk Polynesia. Han var på bryllupsreise, men han og kona Liv hadde tenkt å forlate sivilisasjonen og vende tilbake til naturen for godt. Det gikk ikke, sykdom og problemer med lokalbefolkningen tvang dem tilbake til Norge. Men Thor hadde oppdaget glemte plattformer og stein-statuer i jungelen på øyene og lurte på hvem som sto bak en kultur som var så helt forskjellig fra de polynesiske innfødtes. Dette medførte flere år med omfattende etnografiske og arkeologiske studier, og den unge nordmannen fikk publisert artikler hvor han ymtet frampå at mye av den fremmede kulturen i Polynesia måtte ha kommet fra Sør-Amerika. Han la til og med ut på Kon-Tiki ferden (1947) for å bevise at man i forhistorisk tid kunne ha krysset deler av Stillehavet i "primitive" farkoster som balsaflåter.
Kon-Tiki flåten i full seilas
Kon-Tiki flåten i full seilas
Lo av nordmannen
Hans forskning resulterte til slutt i en 800 siders publikasjon som ble utgitt i 1952: "American Indians in the Pacific.", "Amerikanske indianere i Stillehavet". Det hjalp ikke, den vitenskapelige verden nærmest lo av nordmannen og sto på sitt: - Ingen kunne ha krysset havene i forhistorisk tid!
    Heyerdahl ga seg ikke, og i 1955-56 ledet han en arkeologisk ekspedisjon til Påskeøya med 23 personer, blant dem flere arkeologiske kapasiteter fra inn- og utland. Deres utgravinger kunne mer bekrefte enn avkrefte Heyerdahls teorier. Likevel ville ikke omverdenen høre, og det hjelp heller ikke at Heyerdahl foretok flere seilaser over havene i sivbåter (Ra I, Ra II, Tigris) for å bevise at forhistoriske farkoster var sjødyktige nok og foretok en rekke nye utgravinger på Påskeøya og andre steder for å vise at havet mer har vært samferdselsveier i riktig gamle dager i stedet for en hindrende barriere for kulturspredning. De tradisjonelle arkeologene vil rett og sett ikke høre på noe som kan rokke ved deres etablerte teorier.
   Men endelig ser det ut som om Thor Heyerdahl skal få oppreising: Nye DNA-undersøkelser viser at det høyst sannsynlig har vært forbindelse mellom Sør-Amerika og Påskeøya før de første europeiske oppdagelsesreisende fant den isolerte øya langt ute i sydhavet.
Mange mysterier
Vi har i en rekke artikler tatt for oss Påskeøyas mange mysterier, og nå skal vi ta en nærmere titt på hvilke bevis vi kan finne for at Thor Heyerdahl hadde rett i sin teori om at de første beboerne på Påskeøya, de som sto bak de enorme steinstatuene, kom fra Peru. At man før de første europeere fant den lille flekken over 3.000 kilometer fra den søramerikanske kysten hadde klart å krysse havet og brakt med seg sin kultur og sine kunnskaper!
DNA av blodprøver
Professor Erik Thorsby
Professor Erik Thorsby
Professor Erik Thorsby og hans team ved Universitetet i Oslo har gjort nye DNA undersøkelser av blodprøver av befolkningen på Påskeøya. De identifisert to HLA gener blant noen av de undersøkte som viser at det sannsynligvis har vært tidlig kontakt mellom Påskeøya og Sør-Amerika:
   - Våre undersøkelser påviser for første gang gener blant befolkningen på Påskeøya som høyst sannsynlig stammer fra søramerikanske indianere, sier professor Erik Thorsby i Apollon, som er universitetets forskningsmagasin.
Les mer
i Apollon.
For å bekrefte funnene i serumprøvene fra 1971 dro Thorsbys team tilbake til Påskeøya i 2008 og tok nye prøver. Disse styrket de tidligere funnene, og det tyder også på at det ikke bare var noen meget få amerikanske indianere som kom tidlig til Påskeøya - før de peruanske slavetoktene.
Direktør Maja Bauge foreleser på Kon-Tiki museet.
Direktør Maja Bauge
Les mer i Tidsskrift for Den norske legeforening.
Kyllingbein
Et internasjonalt forskerteam har funnet det de mener er beviset på at kyllinger som opprinnelig ikke fantes på det amerikanske kontinentet, ble innført dit fra Polynesia allerede før Christofer Columbus «oppdaget» Amerika i 1492.
   - Oppdagelsen er veldig spennende og gir støtte til Thor Heyerdahls teori om sjøveis kontakt, sier direktør Maja Bauge ved Kon Tiki-museet på Bygdøy.
Les mer
i Aftenposten.
Skrik-mumien
Skrik-mumien fra Peru
Skrik-mumien fra Peru
Søtpotet
Søtpoteter
I et museum i England ligger en mumie funnet i Peru. Noen vil nok foreslå at den var modell til Munchs berømte maleri "Skrik", men det spesielle med mumien var at den ble balsamert med sevje som kun finnes i Papua Ny Guinea - på en tid da ingen skal kunne ha seilt over Stillehavet fra Peru! Det er et klart bevis på at folk fra Sør-Amerika kan ha nådd Påskeøya - "Skrik"-mumien bør forandre verdenshistorien!
Les mer i vår artikkel.

Søtpoteten
Søtpoteten (ipomoea batatas) kommer fra det tropiske lavlandet i Sør- og Mellom-Amerika og har vært gjort arkeologiske funn i Peru som dateres til 8000 år før Kristus. Søtpoteten kalles kumara både i Peru og på sydhavsøyene, og siden den ikke ville klare å drive over havet så mente Thor Heyerdahl at dette var et bevis på at den hadde blitt fraktet ut til øyene derfra. Nylige karbondateringer har vist at søtpoteten fantes på Cookøyene minst så tidlig som 1000 år etter Kr., og arkeologene mener nå at den ble brakt til de sentrale polynesiske øyene enda noen hundre år tidligere og spredde seg ut i sydhavet derfra. Dette slår hånden vekk under den tradisjonelle teorien som sier at søtpoteten ble brakt til øyene med de først hvite oppdagelsesreisende mange hundre år seinere. Det samme gjelder for en type gresskar,
Statue med sivbåt på magen.
Statue, sivbåt
noe Heyerdahl også påpekte.
Les mer i en engelsk artikkel (National Academy of Sciences).
Nye genanalyser bekrefter at søtpoteten spredte seg fra Peru og Ecuador til Polynesia før europeerne kom. Les mer i VG.
Siv og sivbåter
Thor Heyerdahl mente at også at totora-sivet i Påskeøyas vulkansjøer, som opprinnelig også kommer fra Sør-Amerika, måtte ha blitt fraktet over havet av mennesker. På en av statuene som hans ekspedisjon (1955-56) gravde fram var det en rissing av en stor sivbåt, og steinfigurer han fikk fra de innfødtes hemmelige familiehuler forestilte også sivbåter. I Titicacasjøen, som er en av verdens største innsjøer og ligger delt mellom Peru og Bolivia, har totora-sivet i tusener av år blitt brukt til å lage flytende øyer og båter. Heyerdahl mente at sivet og bruken av det, pluss andre arkeologiske funn samt legender viste at folk hadde seilt fra Sør-Amerika til Påskeøya. Hans
Inka-leder
Inka-leder
Ra- og Tigrisferder viste at sivbåter var egnet til å seile over havet, og han brukte også innfødte fra Titicacasjøen til å bygge farkostene.
   Mange forskere mener derimot at totora-sivet kan ha kommet over havet som frø med fugler, og sier at sivet har grodd på Påskeøya i 30.000 år.
   Heyerdahl så heller ikke bort fra at andre typer farkoster kan ha blitt brukt, og Kon-Tiki flåten var en kopi av eldgamle balsaflåter fra Peru. De spanske erobrerne av inkariket fikk i 1512 høre at en inkaleder som het Tupac Yupanqui for ikke så mange år siden hadde sjøsatt et stort antall balsaflåter og seilt vestover ut på havet med 20 000 menn, vært borte i ett år og kommet tilbake med gull!
Les mer i vår artikkel.
Galapagos-øyene
Havstrømmer og øyene - klikk for større bilde!
Havstrømmer og øyene
Thor Heyerdahl lurte på om folk fra Peru kunne ha kommet til Påskeøya via Galapagosøyene ved å følge havstrømmer og vinder. Allerede i 1952 ledet han en norsk arkeologisk ekspedisjon til øyene, som ligger 1000 km vest for den søramerikanske kysten. De fant blant annet en inkafløyte og biter av keramikk fra tiden før inkariket, noe som beviste at det hadde vært forbindelse mellom øyene og fastlandet.
Les mer på Kon-Tiki museets sider.
Statuer av mange typer
Vi har nå sett på en del av det som kan sies å være klare bevis for at det har vært forbindelse mellom Peru og

Fra Tiahuanaco Fra Titikaka-øy. Modell til Påskeøyas statuer?
Fra Tiahuanaco
Fra Titikaka-øy
Statue fra Peru, knelende og med ribben. Fra Påskeøya, knelende statue med bein og skjegg!
Fra Peru
Fra Påskeøya
Moai kava-kava Rød, firkantet staue fra Påskeøya.
Kava-kava
Rød firkantet
Påskeøya, men Heyerdahl mente at det var mye mer som peker i den retningen - og noe av det skal vi se på nå:
   For det første har vi jo statuene, som imponerte de første oppdagelsesreisende til Påskeøya - og som imponerer i dag med høyder på opp til en syv etasjes boligblokk! Riktignok finner vi ikke steinfigurer av slik gigantisk størrelse i Peru, men forhistoriske statuer som ligner på de man har funnet på Påskeøya kan du se flere steder. Ved den store Titikakasjøen, som går inn i nabolandet Bolivia, ligger ruinbyen Tiahuanaco - 4.000 meter over havet. Her har man funnet solide steinstatuer som veier opp til 15 tonn, og som virker like uutgrunnelige og mystiske som de på den lille øya ute i sydhavet. På en øy ute i sjøen, hvor man fortsatt bruker båter laget av siv, har man dessuten ganske nylig funnet en mindre statue av en kar som ser ut som om han kunne ha stått modell til Påskeøyas idoler!
   På Påskøya er fant Thor Heyerdahls arkeologer også statuer som var ganske annerledes enn de man er vant til å se, blant annet en knelende med bein og skjegg og en firkantet i rød stein. Disse er svært like statuer man har funnet ved Tiahuanaco. Den knelende statuen fra det søramerikanske høylandet
har dessuten utpregete ribben, som man finner på de såkalte moai kava-kava statuene på Påskeøya. Disse merkelige figurene av tre har også ansikter som ikke har mye til felles med polynesisk, med sine fippskjegg og krumme neser!
   Heyerdahl fant også mindre steinstatuer som forestilte mennesker med skjegg (noe polynesierne har dårlig med) skjult i Påskeøyas huler, og flere av disse minnet han om statuer han hadde sett i Peru. Ja, han brukte jo en stilisert tegning av et peruansk statueansikt i seilet på Kon-Tiki flåten!
Les mer i vår artikkel.
Murer av tidligere sivilisasjoner
Orginalen til til tegningen i Kon-Tiki-flåtens seil! Klikk for vår artikkel! Fra Påskeøyas huler.
Fra Peru
Påskeøya
På Påskeøya står i dag mange av statuene på plattformer, som man mener de alle gjorde i riktig gamle dager. Da Heyerdahl ledet sin første arkeologiske ekspedisjon var det ingen stående, da lå alle med nesene i bakken. Før trodde man de var blitt revet ned under uroligheter på øya, i perioden like før og samtidig med de første europeeres ankomst til flekken i havet, men nå lurer man på om de falt ned fordi plattformene hadde forvitret av elde. Vel, Heyerdahl klarte å reise en statue ved hjelp av "langøre" og borger-
Hayerdahl, mur i Tiahunaco. Heyerdahl og myr på Påskeøya.
Tiahuanaco
Påskeøya
mester Pedro Atan, som brukte småstein og lange bjelker - siden har man brukt store kraner. Neste gang Heyerdahl brakte et arkeologisk team til Påskeøya, 1986-88 i samarbeid med Kon-Tiki museet, gravde han fram en mur et stykke unna en av de restaurerte plattformene. Den var svært lik en mur han hadde funnet i Peru - i Tiahuanaco, noe han fikk støtte av fra spesialister på søramerikansk kultur. Heyerdahl mente også at murene her ikke var bygget av inkaindianerne, men at disse hadde ombygget og bygget på murer laget av tidligere sivilisasjoner.
 
  Thor Heyerdahl mente at plattformen Vinapu, en av de få opprinnelige som fortsatt står, er svært lik forhistoriske murer
Nærbilde Vinapu
Mur i Peru
Mur på Påskeøya
man kan finne i Peru, blant annet i Cusco og Machu Pichu. Her er nøye tilhugde steiner plassert tett sammen, man sier at det er gjort på en slik måte at plattformen skal være jordskjelvsikker. Hvordan man har klart å hogge til basaltblokkene og plassert dem så nøyaktig er man ikke sikker på.
Les mer i vår artikkel.
Hayerdahl, mur i Tiahunaco. Heyerdahl og myr på Påskeøya.
"Chullpa" i Peru
"Tupa" på Påskeøya
Hus for høner eller døde?
På Påskeøya står det fortsatt
noen få, runde steinbygninger som arkeologene mener har vært hønsehus. Steinhusene kan nok ha vært brukt som det noen dager da de første hvite besøkende trengte forsyninger og så at det var høner på øya,
Steiner i Tiahuanaco
Steiner i Tiahuanaco
Steiner på Påskeøya
Steiner på Påskeøya
men de var nok bygget som noe annet: Som hønsehus på en subtropisk øy er de ubrukelige. Noen mener at husene har vært tårn hvor man kunne speide etter havskilpadder. Vel, det finnes andre steder som er lagt bedre egnet. De runde steinhusene på Påskeøya ser ut som og kalles fonetisk det samme som en meget spesiell type steinhus i Peru hvor man tror de ble brukt som et slags gravkammer.
   På øya finner man også noe arkeologene mener er rester av en grunnmur: En båtformet oval sirkel med steiner som har huller på toppen hvor de polynesiske innfødte
stakk greiner som de bøyet sammen mot midten og dekket med palmeblader. De første oppdagelsesreisene fortalt riktignok at de så folk i disse husene, men kan det være at de innfødte hadde funnet steinene med hull og brukt dem som grunnmurer uten anelse om hva de egentlig var for? Forhistoriske steiner med så godt som tilsvarende hull og form finner man også i Tiahuanaco ved Titikakasjøen, men her har man ikke gjort noe forsøk på å forklare hva de var for!
Fuglemann fra Påskeøya. Noen har hogget/retusjert bort en finger! Fuglemann fra Peru.
Påskeøya
Peru
Figurer og symboler
På en kraterkant helt på sørvest-spissen av Påskeøya finnes det er merkelig ruinby, Orongo. Her sier arkeologene at de polynesiske beboerne hadde tilbedt guden Makemake og hadde en slags fuglekult.
Nå er både guden og kulten ukjent i Polynesia ellers, og det er også de hellerissingene og uthogde skulpturene som du finner her.
Les mer i vår artikkel.
Hayerdahl, mur i Tiahunaco.
Påskeøya
Tiahuanaco
Når det gjelder fuglemenn og Peru, så kan det jo nevnes at det finnes påståelige legender om fuglemenn som faktisk kunne fly, og at det er fuglelignende figurer på Nazca-sletten. Vel, Heyerdahls la merke til at motiv som viser solstråler ut i fra de menneskelige figurenes hoder går igjen på samme måten som tilsvarende symboler gjør i ruinene i Tiahuanaco, Peru. Det gjør også et veldig spesielt annet motiv, som man mener forestiller et gråtende øye. Hvorfor er man usikre på, men spesielt er det jo at det går igjen begge steder!
   Heyerdahl fant også hellerissinger og steinskulpturer av slanger og andre dyr som ikke finnes på Påskeøya eller andre steder i Polynesia, et faktum som arkeologene tydeligvis har valgt å glemme. For dyrene finnes i Sør-Amerika, men forbindelse med det landet har man jo kategorisk avslått. På tide å sjekke hukommelsen og Heyerdahls funn igjen?
Rongo-rongo
Når man snakker om symboler komme man ikke unna rongo-rongo. Tavler og staver av tre som er funnet på
Rongo-rongo steler
Påskeøya har symboler, eller en skrift, kalt rongo-rongo. Det er bare noen få tavler/staver/steler som fortsatt finnes, fordi misjonærer brente alt de så på som hedensk. Legender forteller at den første beboeren på Påskeøya, Hotu Matua, hadde med seg 67 hellige tavler over havet fra sitt land i øst. Rongo-rongo er den dag i dag ikke blitt tydet, til tross for iherdige forsøk i mange år. Vel, nå er det de som påstår at de har klart å tyde skriften, og en av dem var den australske doktoren Alan Carrol. Han søkte i flere år for å finne polynesiske språk eller skrifttegn som kunne ligne rongo-rongo - uten hell. Så han startet å lete andre steder, og på vestkysten av Sør-Amerika mente han at han fant svaret. Skrifttegnene hadde sin opprinnelse fra de folkeslagene som inkaene erobret og ødela kulturen til. Han tolket rongo-rongo stelene/tavlene ganske greit - og presenterte fortellinger om et folkeslag som sloss mot inkaindianerne i innlandets fjellområder, som ble fordrevet mot kysten og tilslutt ut på havet - til Påskeøya. Arkeologene mente/mener at karen var litt sprø og at hans tolkinger er fri fantasi.
Les mer i vår artikkel.
Lyshudet fange og inka
Lyshudet fange og inka
Hvithudet Kon-Tiki
Thor Heyerdahl mente at det en gang i fortiden kan ha vært en gruppe lyshudete mennesker i Sør-Amerika som forsvant ut over Stillehavet og nådde Påskeøya. Han viser til inkaenes legende om den hvithudete Viracocha, også kalt Con-Tici Viracocha (derav navnet Kon-Tiki på balsaflåten). Han skal ha holdt til ved Titicacasjøen til en lokal inkahøvding fordrev han mot kysten. Her skal han og hans menn ha lagt ut på Stillehavet. Da den spanske erobreren Pizzaro dukket opp i Peru med færre enn 200 soldater i 1532 ble han tatt for å være Viracocha som hadde kommet tilbake, og det var grunnen til at de klarte å erobre det store inkariket, som hadde tusener på tusener med krigere. En spansk historiker på den tiden forteller også at kongeslekten en hos inkaene var svært lyshudete og høye - ofte lysere enn spanjolene selv. Og de ble kalt "langører" fordi de hadde lange øreflipper med plugger. På Påskeøya, som mange steder i sydhavet, finnes det legender om en lyshudet gud/høvding som kom seilende til øyene fra "soloppgangen". Thor Heyerdahl spurte om ikke de lyshårete "gudene" som forsvant ut over havet mot vest kunne være de samme som kom seilende til Polynesia fra øst - og at steinstatuene forestiller disse.
Les mer i vår artikkel.
Hayerdahl, mur i Tiahunaco.
Langøre
Rødhåret etterkommer
Kjemper
De første oppdagelsesreisende til Påskeøya beskriver at det var tre distinktivt forskjellige folkegrupper på øya: Mørkhudete, rødhudete og hvithudete. De lyshudete hadde så europeisk utseende at de ikke skilte seg ut fra sjømennene - de var heller lysere, noe tegninger de gjorde klart viser! Noen hadde rødt hår, andre blondt. En legende forteller den samme historien: At det har vært en
Kjempeskjelett, Påskeøya. Gammel tegning.
Kjempeskjelett, Påskeøya
annen folkerase på øya, lyshudete som ankom før deres egne polynesiske forfedre. Det skal ha vært disse lyshudete, "langørene", som laget steinstatuene. De skal ha vært den herskende folkegruppen på øya, til polynesierne gjorde opprør og drepte dem til kun en var i live. Legenden forteller også at disse lyshudete var svært høye, rundt 2,5 meter! Og igjen: Beretninger og tegninger fra de oppdagelsesreisende viser at det var det vi kan kalle kjemper på Påskeøya!
Les mer i vår artikkel.
   De som hevder at de stammer fra Ororongo, som ifølge
Mumie av kjempe i Peru
Peru
Gullkledd kjempe
legenden ikke ble drept, har klart synbare europeiske ansiktstrekk og rødlig hår, som familien som hjalp Thor Heyerdahl under hans første ekspedisjon til øya. Bilder av gamle hodeskaller funnet på Påskeøya viser også at det høyst sannsynlig har bodd folk med kaukasiske trekk på øya i forhistorisk tid.
   I Peru har man funnet mumier med lyst hår, mennesker som også var mye høyere enn det folk flest i området var. Ja, man har til og med funnet en mumie med en ansiktsmaske som har blå øyne!
Har kjempene levd?
Kjeve av kjempe og normal kjeve. Klikk for å lære mer om : Archaeological Evidences of Pre-Flood Civilizations!
Les mer
På et privat gullmuseum i Peru finnes det mumier etter gullkledde, forhistoriske inkakonger og de er enormt store, nærmere tre meter høye!
Ikke Peru likevel?
- Stopp - stopp! Skulle ikke vi se på bevisene for at det hadde vært en forbindelse mellom Peru og Påskeøya, og så bables det i vei om lyshudete kjemper?! Folk i Sør-Amerika er ikke lyshudete og gjennomsnittshøyden på den tiden var nok mindre enn halvannen meter!
    Vel, nå var det jo slik at det ble beskrevet tre raser på Påskeøya, og da kan jo de brune ha vært polynesiere og de rødhudete ha vært amerikanske
"Jeg påstår ingenting, jeg bare spør. Når det gjelder Påskeøya så må man tørre å spørre mer. Mye, mye mer! Det kan være viktig. Uten å kjenne fortiden kan det være vanskelig å si noe om framtiden."
indianere som hadde fulgt med på de hvithudete kjempenes fartøy over havet - ikke sant? Ja, det er slik at selv om nye DNA-prøver viser at det høyst sannsynlig har vært forbindelse mellom Påskøya og Sør-Amerika i tidlig tid, før Roggeveens landkjenning i 1722, så finnes det også spor etter baskisk gener på Påskeøya - som også skal ha tilstede før de første hvite oppdagelsesreisende!
Les mer i vår artikkel.
    - Men, men…baskerne holder jo til i Nord-Spania!
    Vel, nå er det slik at baskerne fra gammelt av har vært sett på nærmest som en egen folkerase:
Lyshudete, lyshårete, høye og ofte blåøyete.

Har Heyerdahl, og legendene, også rett i at de høye lyshudete på Påskeøya kun kom via høyfjellene i Peru - at de opprinnelig kom fra et kontinent på den andre siden av Sør-Amerika? Da må jo spørsmålet bli: Var det faktisk baskere som fant veien over havene i veldig tidlig tid - eller... hvor har baskerne sine gener fra?
Det skal vi se på siden!

Av Terje Dahl

For våre mysterie-artikler om Påskeøyas statuer:
1. "Forestiller de egentlig polynesiere?" - klikk her.
2. "Forestiller statuene norske vikinger?" - klikk her.
3. "Mangler statuene mer enn bein?" - klikk her.
4. "Økologisk katastrofe eller folkemord?"- klikk her.
5. "Hvem var skurkene bak kannibalismen?" - klikk her.
6. "Var ruinbyen et seremonielt senter - eller et skjulested?" - klikk her.
7. "Hvem var egentlig "langører" og hvem var "kortører"?" - klikk her.
8. "Hvordan klarte de å lage statuene?" - klikk her.
9. "Hvordan klarte de å flytte de gigantiske statuene?" - klikk her.
10. "
Var plattformene ikke for statuer?" - klikk her.
11. "Kommer rongo-rongo skriften fra Peru, India - eller verdensrommet?" - klikk her.
12. "Hva er den magnetiske og magiske steinen som kalles "Lysets Navle"?" - klikk her.

13.
"Hvorfor har flere av statuene seks fingre?"- klikk her.
13. "Hvorfor har flere av statuene seks fingre?"- klikk her.
14. "Forestiller de kjempene som de første oppdagelsesreisende så?"- klikk her.
15. "Finnes det bevis for en forbindelse med Sør-Amerika?" - klikk her.
16. Var det baskere fra Spania som laget statuene?
- klikk her.
17. Overlevende fra Atlantis eller syndefloden? - klikk her.
18:
Hvorfor holder de hendene slik - med flere hav og tusenvis av år mellom seg? - klikk her.

For våre andre artikler om Påskeøya og statuene - klikk her.
For våre faktasider om Påskeøya - klikk her.
For våre artikler om statuene i sydhavet - klikk her.

Hva mener du?
"Jeg har følgende synspunkter og/eller ideer om hvordan statuene ble laget":
  
  Navn:
 
  E-post adresse:
 

Under kan du lese innsendte meninger og ideer:
Kan det vera samanheng mellom det gråtande auget i Tiahuanaco og egyptarane sitt gråtande auge - Osiris-auget)?
Oddbjørn Høyland

Platon nevner landet Atlantis, som skal ha ligget ett sted utenfor "Herakles söyler" - Gibraltar. Dette land skall ha gått under gjennom gjentatte vannkatastrofer og til slutt sunket i havet. Kanskje bör man med moderne teknologi undersöke Atlanterhavets vidstrakte havbunner og se om noe finnes der?
Curt Jansson


Discovery of Chachapoya, Peru - One of the Lost White Migrations?
http://www.travelexplorations.com/discovery-of-chachapoya-peru-one-of-the-lost-white-migrations.4559041-17545.html


Kom med flere innlegg, folkens!

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |