forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Klimaendringene:
- Jeg vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke endre måten jeg lever på - selv om Sinnataggenklimaendringene gjør slutt på menneskeheten!
Noe må være galt med tankegodset vårt når ABBA-sangen "Money, money, money" syntes å være Norges nye nasjonalsang.

Hvor mange leger går du til når
Klikk bildene for info!
Global temperatur
Global temperatur
Global e CO2 utslipp
Globale CO2-utslipp
Smeltende isbre, Norge
Isbreene våre smelter

Thor Heyerdahl
Antonio Guterres
Antonio Guerres
Smeltende tundra i Sibir
Smeltende tundra i Sibir
Golfstrømmen
Golfstrømmen
Sølvpapir på engelsk
Sølvpapir - fra Istid-sanger
Greta Thunberg
Greta Thunberg
KlimaNytt
fastlegen din sier at du er i ferd med å få lungekreft fordi du røker for mye? All legene i byen der du bor? Alle legene i Norge? De fremste legene i hele verden?
     97 prosent av "legene" på klodens klima, klimaforskerne ved verdens ledende universiteter og institutter, sier at jorden har "feber" på grunn av vårt overforbruk av fossilt brennstoff som olje, kull og gass. At drivhusgasser, i første rekke CO2 (karbondioksid), gjør at temperaturen på planeten vår er høyere enn normalt.
     Ja, kloden er i dag varmere enn på 1.400 år. Verdens gjennomsnitts-temperatur har økt med 0,73 grader siden førindustriell tid, og i Norge har temperaturen økt med 1.3 grader.

Menneskeskapte klimaendringer

Vi har kjent til klimaendringene lenge. Verdens første klimakonferanse ble holdt i FN-hovedkvarteret i 1979 og verdens land ble oppfordret til å forhindre potensielle menneskeskapte klimaendringer: Ja, allerede i 1895 skrev den svenske kjemikeren Svante Arrhenius at dersom CO2-mengden i atmosfæren dobles kan det føre til en temperatur-økning på rundt 5 grader på kloden.
    Siste nytt, den 5. juni 2022, er at det nå er mer CO2 i atmosfæren enn det har vært på millioner av år, - at det er 50 prosent mer CO2 (karbondioksid) i atmosfære enn førindustriell tid.
Hele kloden
Det er ikke bare snakk om at det blir varmere. Vi ser klimaendringer over hele kloden. Forskerne har advart oss om at den globale oppvarmingen kan medføre oftere ekstremvær – og mer ekstremt ekstremvær. Ja, man opplever allerede klimakatastrofer mange steder i verden.
   Tusenvis, kanskje millioner, mennesker har mistet livet i Afrika på grunn av tørke, og millioner av dyr har mistet livet i Australia på grunn av ekstrem brann. USA herjes av tørkeperioder og rammes tornadoer av en styrke man aldri har sett før. Is smelter over hele verden og gir høyere havnivå. Ja, selv isbreene i Norge smelter.
Thor Heyerdahl
Thor Heyerdahl så klimaendringer over hele kloden og advarte om at vi må handle før den globale oppvarmingen truer hele menneskeheten. Ja, selv ble jeg kalt verdens første klimaflyktning da jeg orkaner rev ned huset vårt tre ganger i Tuvalu, et land for nære ekvator til å skulle kunne ha orkaner.

Kode rød
FNs generalsekretær Antonio Guterres sier at det er «kode rød» for menneskeheten – at bevisene er uomtvistelige for at forbrenning av fossilt brensel kveler planeten vår og setter milliarder av mennesker i umiddelbar fare.
    Det som kanskje er mest skremmende er at den globale oppvarmingen allerede kan være selvforsterkende. Ja, i Sibir, Canada og andre steder smelter frossen tundra og slipper ut store mengder drivhusgasser som metan og CO2.
Havstrømmene
Verdenhavene tar opp store mengde med CO2, men havene blir også varmere. Hva skjer hvis de blir så varme at de starter å slippe ut CO2 igen..? Med nedbør i nord medfører også at havstrømmene endrer seg. Kanskje vi i Norge vil reagere hvis Golfstrømmen tvinges sørover og vi får samme klima som i Sibir siden vi ligger på samme breddegrad? Eller sier vi bare "pytt, pytt, jeg har jo leiligheten i Spania!"...?
Sølvpapir
Jeg skrev sangen Sølvpapir i 1972 og sang den gjerne på visekvelder på Lambertseter Gymnas sammen med min søster Tone. Her er starten på sangen: «Forurensing høre vi om daglig, du roper opp om lover og kontroll, men selv når ropet runger i din strupe, sølvpapiret daler fra din hånd.» Er det også slik når det gjelder klimaendringene? At vi setter skylden på de nasjonene med mange mennesker, som India og Kina, mens vi selv slipper ut mer CO2 enn vi har lovet – og eksporterer olje og gass som gir store CO2-utslipp i andre land? Ja, vi leter til og med etter mer olje og gass selv om FN har rettet pekefingeren mot oss!
    Vi på kloden vår sitter i samme båt. Trekke noen ut pluggen synker vi alle sammen. Vi har ikke en planet B!
Gikk på turer
Hva har skjedd med oss? Jeg husker godt at vi gikk på turer i marka stedet for å se på tullete tv-serier som «Home and Away» da jeg var ung. Vi tok trikk, buss og tog til jobben istedet for å kjøre bil. Spaserte til butikken. Spiste risgrøt hver lørdag istedet for å tylle i oss mengder med pizza. Vi kjente naboene våre og var ofte sammen med dem. Ungene spilte stikkball og var med i ulvungene/speidern istedet for å stirre på små skjermer.
Greta Thunberg
Leser vi ikke avisene lenger? Unngår vi å se på tv-nyheter og program som forteller om klimaendringene og klimakatastrofer? Er det mindre klimanyheter i media?
    Greta Thunberg fikk stor oppmerksomhet med sin skolestreik og tale i FN, men siden har det stilnet. Covid-19 og de problemene viruset medførte overtok nyhets-spaltene. Og selvsagt er det selvsagt mer positivt å lese om norske gullmedaljer i idrett enn folk som dør av klimaendringer..!
Klimavalg
Mange hadde nok trodd at det siste regjeringsvalget skulle bli et klimavalg, men slik gikk det ikke. Folk flest stemte nok en gang på de partiene som lovet mer penger og mindre skatt. Vi skal forsatt lete etter mer olje og gass. Hva har gått galt med tankegodset vår? Er ikke artens overlevelse det viktigste? Det henger ikke på greip. Er penger i egen lommebok er mer viktig enn framtiden til våre barn?


Terje Dahl
7/6 - 2022
 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |