forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

"En framtid du ikke vil ha"Klimaendringene:
- Jo, temperaturen øker - og enda mer enn det man fryktet!

De såkalte klimaskeptikerne sier at det er tull og tøys at temperaturen på kloden øker, men målingene er klare.

- Det er ikke noe varmere, se selv! sier klimaskeptikeren og peker på snøen utenfor.
     Temperaturen øker i Norge, som i resten av verden, men landet vårt ligger så langt nord at det selvsagt kan bli kalde vinterdager.
Prøver man å vise klimaskeptikerene målingene for kloden sier de at det at det blir varmere på kloden bare er flott, for da vil alt gro så mye bedre. De viser til at vi bruker drivhus for å dyrke grønsaker. Ja, i Norge er sommer-sesongen så kort at drivhus er nødvendig for å dyrke blant annet tomater og agurker i kommersiell skala. Når det gjelder kloden så er en økning av temperaturen slettes ikke uten negative konsekvenser, det kan gå skikkelig ille!
Klikk bildene for info.
Drivhuseffekt
Drivhuseffekt
CO2-utslipp
CO2-utslipp
Økende temperatur globalt
Økende temperatur
21,7 grader på Svalbard
21,7 grader på Svalbard
Dommedagsvelvet nå
Dommedagsvelvet
Skogbrann Australia
Brann i Australia
Havstiging
Havstiging
Smeltende isbre - idag
Smeltende isbre
KlimaNytt
Hovedøya i Tuvalu
Hovedøya i Tuvalu
CO2-utslipp
Thor Heyerdahl
António Guterres
António Guterres
Drivhuseffekten
La oss først se på hva drivhuseffekten er. Ifølge Wikipedia:
"Drivhuseffekt er oppvarming av atmosfæren og jordoverflaten som følge av at noen av atmosfærens gasser absorberer en del av den infrarøde varmestrålingen fra jordoverflaten. Temperaturen på planetens overflate og i atmosfæren blir dermed høyere enn den ville vært uten denne effekten. En forutsetning for drivhuseffekt er at atmosfæren inneholder såkalte klimagasser (drivhusgasser). Den naturlige drivhuseffekten er en forutsetning for livet på jorden slik vi kjenner det. Uten drivhuseffekten ville temperaturen i gjennomsnitt vært -18 °C, mens middeltemperaturen i virkeligheten er 15 °C."
Hvorfor varmere? 
Så hvorfor blir det varmere? Igjen ifølge Wikipedia:
"På grunn av økning av klimagasser, spesielt CO2 fra energiproduksjon basert på fossile energikilder, har den naturlige drivhuseffekten blitt forsterket siden den industrielle revolusjon. Selv om CO2 ikke er en spesielt kraftig klimagass, er den et klimapådriv som sammen med tilbakekoblings-mekanismer og dynamikken i klimasystemet kan øke oppvarmingen betydelig mer enn gassens bidrag alene skulle tilsi."
    For å se det enkelt: Gassen CO2, karbondioksid, legger seg som et teppe i atmosfæren og hindrer at solvarmen ikke reflekteres ut i atmosfæren på vanlig måte. På vår naboplanet Venus er det store mengder med CO2 i atmosfæren og det er årsaken til at planeten har en gjennomsnittstemperatur på rundt 480 grader pluss! Det blir i varmeste laget for selv den mest forfrosne nordmann!
Hvor mye?
Hvor mye har temperaturen steget? Vel, målene i Parisavtalen i fra 2016 er å forhindre at den globale oppvarmingen øker med mer enn 1,5 grader, og at verdens klimagassutslipp blir null innen 2050. Dessverre så er vi ikke i rute for å nå målene. Jorden er allerede 1,1 grad varmere, og temperaturen stiger raskere og raskere.
     Noen steder har det økt så kraftig at det er nesten ufattelig, tenk at det har vært 21,7 grader pluss på Svalbard! Ja, det såkalte "dommedagsvelvet" hvor frø fra hele verden skulle være sikret mot klimakatastrofer lekker nå ned vann ovenfra - permafrosten har smeltet!
Konsekvensene
Dagens utvikling tilsier at verden får en 2 graders oppvarming rundt 2045. La oss ser hva konsekvensene kan bli:
    En økning på to grader vil gjøre det vanskelig å utføre utendørs arbeid i mange tropiske land, hvor det jo allerede er varmt. Det kan bli alvorlige tørkeproblemer i mange områder i verden, med voldsomme skogbranner. Deler av verden som i dag har passelig med regn kan få alt for mye, med medfølgende flommer. Sterkere orkaner vil forekomme, som kan skape tsunamier som skyller inn over land og truer skipsfarten med matvarer og annet. Ekstremvær vil skade landbruk, infrastruktur og natur over hele verden.
    Hver fjerde art av planter og dyr vil ikke tåle 2 graders global oppvarming. Dette vil gi enorme endringer av naturen og true de økosystemene som vi mennesker er avhengige av.
    Varmere hav vil gi negative effekter. Korallrev vil blekes og dø, fordi varmere hav dreper algene i korallene. 25 prosent av havets arter lever i og av korallrev, og mengden fisk bli vil sterkt reduseres i mange havområder. Også Norge vil kunne opplevet at fiskerinæringen vil slite hardt, fordi torsk og andre fisker vil dra nordover mot kaldere vann.
    
Ved 2 graders oppvarming vil havnivået globalt stige 20–30 cm i dette århundret. Raskest stiger havet rundt ekvator i Stillehavet, her har havet steget med 20 cm de siste 20 årene. Dette truer allerede land som Tuvalu og Tokelau, som består av panneflate atoller.
    Is på Grønland, Vest-Antarktis og andre steder smelter, og kan allerede ha passert et vippepunkt. Det er issmeltingen som er hovedårsaken til at havet vil fortsette å stige, pluss at varmt vann utvider seg.
    Man beregner at landbruket vil gi 20 prosent mindre mat ved 2 graders global oppvarming enn i dag. Tropiske og sub-tropiske områder får den største reduksjonen i avlinger.
Et spørsmål er om hva dette vil medføre av massedød og klimaflyktninger. Ja, man kan faktisk frykte en ny verdenskrig!
    Hvis vi får to graders oppvarming, og utslippene av klimagasser ikke har gått kraftig ned, vil konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren, og tilbakekoblings-mekanismene, gjøre det svært krevende, eller kanskje umulig, å hindre videre oppvarming av kloden.
3 graders oppvarming
Hva skjer ved 3 graders oppvarming - er det mye alvorligere enn 2 graders oppvarming?
    Vel, ekstremvær vil bli mer ekstremt enn ved 2 graders oppvarming. Man må regne med mer eller mindre regn, mer tørke, mer skadelig vind, havnivå som stiger mye raskere og høyere. Matproduksjonen i verden vil antagelig bli redusert med opptil 50 prosent. Antallet av dyr vil bli betydelig redusert, mange arter utryddet.
    Livet i havet kan mange steder være på vei mot utryddelse. Ja, store havområder kan bli uten liv på grunn av oksygenmangel, så fiskebestandene vil nok være sterkt redusert. Havene vil mange steder bli så varme at de vil slippe ut CO2 istedet for å ta gassen opp.
    Det vil bli så varmt i tropene at svært få mennesker kan leve der. Ja, i store deler av Sør-Europa, sørlige USA, sydlige deler av Øst-Europa, Midtøsten, Kina og Australia vil være vanskelig å bo - unntatt i høytliggende strøk hvor det jo er kaldere enn i lavlandet.
    Et hovedproblem kan bli
tilbakekoblings-mekanismene - at 3 graders temperatur kan gi enda større, og antagelig ustoppelige, utslipp av klimagasser.
4 graders oppvarming
En 4 graders økning av temperaturen på kloden vil gi enda mer unormale forhold nå det gjelder regn, vind, tørke og hetebølger enn ved 3 grader. Få land vil kunne ha rasjonell landbruks-produksjon. 4 grader er over det natur og mennesker er tilpasset - det meste av planter, trær og dyr tåler ikke dette.
Også livet i havet vil bli svært ødelagt. Økosystemer vil kollapse over hele verden. De store regnskogene i Amazonas vil død.
    Det vil blir svært krevende å drive landbruk i Norge og våre fiskearter vil bli sterke redusert. Vi må også regne med kraftig økning i skader på hus og veier.
Kjent til problemet lenge
Vi har kjent til problemet lenge. Det var i 1896 at den svenske kjemikeren Svante Arrhenius beregnet at en dobling av mengden CO2 i atmosfæren kunne medføre en temperaturøkning på 5 grader på kloden. I 1970 uttrykte USAs energimyndigheter bekymring for en global oppvarming, og verdens første klimakonferanse ble hold i Sveits 1979. Siden dengang har det vært en rekke klimakonferanser – uten at man har kommet fram til handlekraftige beslutninger. Det dreier seg kun om målsettinger – og ikke bindene avtaler. FNs klimapanel (IPCC) ble dannet i 1988 av FNs miljøprogram (UNEP) og og Verdens meteorologiorganisasjon (WMO), og er åpen for alle medlemsland i FN.
Thor Heyerdahl
Thor Heyerdahl så klimaendringer over hele kloden og fryktet at vårt overforbruk av fossilt brennstoff kan true levevilkårene for menneskene. Han viste til at store sivilisasjoner hadde gått under tidligere og at legendene fortalte at vi mennesker hadde skyld gjennom våre uforsvarlige handlinger.
Økonomisk utvikling
Det viktigste idag syntes å være en «økonomisk utvikling» og da mener man mer og mer penger Ja, penger i egen lommebok syntes å være viktigere enn våre barn. At FNs generalsekt António Guterres  har sagt et det er kode rød for menneskeheten får de færreste til å reagere – man kjører på som før. Får bare håpe veien ikke går rett mot et gedigent stup.


Terje Dahl
24/3 - 2023

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |