forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
SkrikKlimakonferansen i Egypt:
Ble man enige om reelle virkemidler for å redde verden? Eller ble det kun målsettinger - igjen?


Man kom igjennom klimakonferansen en dag på overtid, to timer etter at man ble enige om at det skulle opprettes et fond for tap og skade. Meningen med fondet er at fattige land som opplever tap og/eller skade på grunn av klimaendringene skal få økonomisk kompensasjon. Til tross for at mer enn 80 land krevde skjerpede utslippskrav, ble dette ikke nedfelt i slutterklæringen.
Klikk bildene for info
Espen Barth
Espen Barth Eide
Norske oljeplattformer
Norske oljeplattformer
Taler i vann
Tuvalu
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Havstiging
Antonio Guterres
Historisk?
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, som var i Egypt, har beskrevet slutterklæringen som historisk.
    - Det jeg vil trekke fram som veldig positivt, er at vi har fått etablert et fond for tap og skade for støtte til de mest sårbare gruppene og landene, sa han.
    Hvordan de rike landene, som Norge, skal skaffe pengene kan man jo lure på – det er vel tvilsomt om velgerne ønsker å betale mer skatt. Kanskje man vil skaffe penger ved å utvinne og eksportere mer olje, kull og gass - som har gjort landene rike?
    Man ble på møtet enige om at kull skulle fases ned. Ikke fases ut, men fases ned. Gass og olje ble ikke nevnt.
Espen Askeladd
Vel, Barth Eide, har du glemt at Norge eksportere fortsatt eksporterer kull fra Svalbard? Og lever av den oljen og gassen vi selger til utlandet – og leter stadig etter mer! Er du en Espen Askeladd eller Peer Gynt som sier at det er sant, sant hvert eneste ord – med lyvekors bak på ryggen?
Tuvalu – ny flyplass
Tuvalu i Stillehavet er et av de landene som rammes av klimaendringene og landets finansminister Seve Paeniu sa at dette var en seier for hans land.
    Det som jo er litt leit er jo at landet nettopp har bygget en ny flyplass på en av øyene for å ta imot flere turister. Så er man skikkelig skeptisk/kynisk kan man jo lure på om pengene vil gå til nye biler og høyere lønninger for medlemmene i regjeringen i stedet for murer som kan stoppe bølger fra å skylle over landet...
Greta Thunberg
Greta Thunberg dro ikke til konferansen, hun mente at møtet denne gangen ville være et «forum for grønnvasking».
     Vel, heller ikke denne gangen kom det noen vedtak om hva som vil skje med landene som ikke reduserer utslipp av klimagasser som CO2. Det ble kun fastholdt målsettingen fra den forrige klimakonferansen om å begrenset oppvarmingen til 1,5 grader.
     Dette målet kan virke allerede å være kjørt, og een 2 graders oppvarming kan også syntes tvilsomt siden den globale oppvarmingen allerede kan være selvforsterkende på grunn av smeltende tundra og varmere hav som slipper ut CO2.
Klimahelvete
Vi ser klimaendringer over hele kloden og man opplever klimakatastrofer som blir alvorligere og alvorligere. FNs generalsekretær Antonio Guterres sa på møtet at vi er på full fart mot klimahelvete.
    Thor Heyerdahl så klimaendringer over hele koden og fryktet at vårt overforbruk av fossilt brennstoff kan true levevilkårene for menneskeheten. Er ikke artens overlevelse det viktigste i naturen?
    Vil vi noen gang handle – eller er vår makelige levestil viktigere enn framtiden til våre barn?


Terje Dahl
22/11 - 2022
 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |