forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Klimatoppmøtet i Dubai:
- Hvor mange må vi drepe før Norge kutter ut olje- og gasseksport??

Kloden brennerVi er en av verdens største eksportører av olje og gass, men selv etter klimamøtet i Dubai sier den norske regjeringen at vi skal kjøre på som før. Lukker man øynene for at over to millioner mennesker allerede har mistet livet på grunn av den globale oppvarmingen forårsaket av fossilt brennstoff som olje og gass, og at tallet høyst sannsynlig vil øke dramatisk i nær framtid?

Klikk bildene for info.
Temperatur og CO2
CO2 og temperatur
Brann i Australia
Brann i Australia
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Kåre Willloch
Kåre Willoch

Vi har i over hundre år kjent til at temperaturen på klodens er avhengig av mengden med CO2 i atmosfæren: Med for lite ville det være for kaldt for menneskene, med for mye blir det for varmt. Det er nå varmere på kloden enn man har målt tidligere og selv om de fleste land har satt seg mål om å redusere utslippene av drivhusgassen så ligger økningen i 2023 til å bli over den gjennomsnittlige veksten for det siste tiåret. Det går med andre ord feil vei.
Klimakatastrofer
Den globale oppvarmingen gir det vi nå kan kalle klimakatastrofer. Det har blitt registret en stor økning av klimarelaterte miljøkatastrofer med over 150.000 dødsfall årlig – og tallet kan nok dessverre stige dramatisk.
Fond
På klimatoppmøtet i Dubai ble det vedtatt at det skal etableres et fond for støtte til de mest sårbare landene og gruppene. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide beskrev dette som historisk, men det samme ble vedtatt på klimakonferansen i Egypt for ett år siden. Hvor mye skal man betale? Og hvor skal man få pengene fra?
- Norge vil bidra med 270 millioner kroner, sa statsminister Jonas Gahr Støre under Norges innlegg i Dubai.
Virkemidler
Olje- og energiminister Terje Aasland sa at klimaavtalen som ble signert ikke vil ha noe å si for Norge. Han mente Norge har flere virkemidler, som CO2-prising og klimakvoter. Så hvor skal han få pengene fra? Tviler på at Ola Nordmann vil betale mer skatt, så da må det nok bli mer olje- og gasseksport - akkurat det som dreper for fote! Organisasjonen Spire mener at utkastet er lite rettferdig – at rike land kan få bruke karbonfangst og -lagring som unnskyldning for å vike unna nødvendige klimatiltak.
Våkne opp
Hvor når skal vi våkne opp? Man behøver jo ikke redusere utslippene av CO2 hvis man ikke vil gjøre det, eller ikke betaler som man har lovet – det er ingen straff for de som ikke følger opp avtalen. Det er ingen straff for landene som utvinner og eksporterer fossilt brennstoff, det er ingen straff for landene som fortsatt pøser CO2 ut i atmosfæren. Det er bare målsettinger, målsettinger man ikke blir tvunget til å holde. Så skal Norge bare gi blaffen og kjøre på som før?

Nok en gang kan vi minne om Kåre Willochs ord i 1997: "Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen, for de rike samfunns vedkommende, gjennomføres med stigende komfort.
"

Terje Dahl
14/12 - 2023

 

 
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |