forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk |
mat |
 helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |

Kom Thor Heyerdahls «skjeggete guder» Heyerdahl og hellerissingerfra fjellene i sørlige Sibir?
Thor Heyerdahl er nok mest kjent for sin seilas i Kon-Tiki flåten, men det var sivilisasjonens opprinnelse han var på jakt etter. Og om Stillehavsøyene først var blitt bebodd av hvithudete, skjeggete menn med avansert kultur som ble kalt guder. Rett før han døde prøvde han å finne ut om den norrøne guden Odin egentlig var en høvding som hadde kommet fra området ved Svartehavet. Var han på rett spor, men var gudene egentlig menneskerasen Denisova hominins - som hadde kommet helt til Påskeøya?

I sin engelske artikkel «The Bearded Gods Speak» («De Skjeggete Gudene Taler») av 1971 tar Thor Heyerdahl for seg legendene om gudene som hadde besøkt så mange steder i verden i forhistorisk tid. Ja, helt til den isolerte Påskeøya
Klikk bildene for info.
Heyerdahl på Påskeøya
Heyerdahl på Påskeøya
Pyramider i Egypt
Pyramider i Egypt
Pyramider i Mexico
Pyramider i Mexico
Denisova hule og funn
Denisova hule og funn
Moderne, Neandertal og Densivova hodeskaller
Moderne, Neandertal og Densivova hodeskaller
Denisova-vandringer
Denisova-vandringer
Denisova pike
Denisova-pike
El - lederen av gudene
El - lederen av gudene
Heyerdahl og globus
Heyerdahl og globus
Siva dans i Samoa
Siva dans i Samoa
Indisk dans
Indisk dans
Utgravinger Indusdalen
Utgravinger i Indusdalen
Graham Hankock
Graham Hankock
Terje og farlig viten
Terje om farlig viten
midt ute i Stillehavet. Ikke bare hadde de vært skjeggete, men de hadde lyst hår, hvit hud og vært høye.
Høykultur
Heyerdahl skriver blant annet: «Tidlige forfattere, som A.
Fornander, S.P. Smith, W. J. Perry og E. Best argumenterte alle sterkt for at det var rikelig med bevis for at Polynesia – og spesielt Påskeøya – opprinnelig hadde blitt bosatt. av migranter fra Egypt, Mesopotamia og/eller et annet senter innenfor det eldgamle høykultur-området i det østlige Middelhavet.»
Slående likheheter
Heyerdahl forklarer at disse forfatterne hadde påpekt slående likheter: Megalittiske murer, pyramider, store statuer, mumifisering, trepensjon, prester som var konger, bror-søster-ekteskap innen de kongelige, guder av sol-avstamning, kalendersystem og hieroglyfiske tavler. Forfatterne hadde ment at en migrasjonen hade funnet sted fra det østlige Middelhavet til Polynesia. At de hadde hadde krysset India og så seilt over det indiske havet. Deretter den indonesiske skjærgården til Australia via Melanesia og Mikronesia. Så øyene i Polynesia, for til slutt å bosette seg på Påskeøya.
Påskeøya
Thor Heyerdahl dro til Påskeøya i 1995-96 med et team av norske og internasjonale arkeologer, og gravde blant annet fram de store statuene i vulkanskråningen på øya. Heyerdahl klarte også å få folk til å fortelle han om de langveisfarende «langørene» som hadde blitt konger på øya. Helt til de polynesiske på øya ikke ville arbeide for dem lenger og drepte dem til kun en eneste var igjen. Heyerdahl prøvde å finne ut hvem disse skjeggete, lyshudete langørene kunne ha vært, og det er mye som tyder på at han var på riktig spor da han døde i 2002, 87 år gammel.
Denisova-hulen
Det var i 2008 at man i en hule i sørlige Sibir fant rester etter en menneskerase man ikke kjente til tidligere, som hadde oppholdt seg i Denisova-hulen for 50.00 år siden. Menneskerasen fikk navnet Denisova hominins. Funnene viste at Denisovaene hadde hatt en teknologi som var lang forut for sin tid. Man fant blant annet et armbånd av stein med et hull som viste at man hadde brukt et bor som roterte raskt. DNA etter en hest tydet også på at Denisovane hadde ridd på hester, kanskje for å dra på jakt. Man har også funnet deler av en Denisova-hodekalle, og den var mye større enn hodeskallene til de samtidige Neandertalerne eller det moderne mennesket.
Smartere

Man lurer dertfor på om Densovaene ikke bare hadde vært smartere enn de andre tidlige menneskerasene, men at de også hadde vært høyere. At de var fortidens kjemper som er omtalt i legender og gamle skrifter. Ikke bare hadde de hatt hester, men de må også ha krysset havene, for man finner DNA etter Denisovaer helt til Australia. Ja, på øyene i sydhavet har de innfødte mer Denisova-DNA enn noen andre steder i verden, opp til 5 prosent!
Million år siden
Man mener nå at Denisovaene var en svært tidlig menneskerase, kanskje den tidligste. Ny forskning peker på at den eksisterte for opp til en million år siden, mens neandertaler og det moderne mennesket er halvparten så gamle. Fra funnene så vet vi at alle tre menneskerasene – neandertalere, moderne menneske og denisovaer, var i Denisova-hulen samtidig. Man spør derfor om de også fikk barn sammen. Kan det være at Denisovaer, eller denisova hybrider, kom seg ut av hulen og satte kursen sørøstover, med eller uten hester, men med kunnskapen?
Klimaendringer
Kan det være at brå klimaendringer, kanskje på grunn av meteor-nedslag, gjorde at flesteparten av menneskene døde? Kan det være at det bare var de mannlige Denisovaene som kom seg unna fra Sibir-området? De ble nok sett på som veldig spesielle av de vanlige menneskene, med sin høyde og kunnskaper. Kan det være at det var Denisovaene som ble kalt guder? Til og med de gudene vi finner i den kristne bibelen? Siden de var mannlige så måtte de få barn med menneskenes kvinner for at arten skulle overleve, om enn som hybrider.
Guds sønner
Ja, i den kristne bibelen står det at Guds sønner fikk barn med menneskenes døtre, og at disse barna var kjemper. Vær oppmerksom på at ordet som ble brukt i de originale bibel-skrifterne selvsagt ikke var det engelske ordet "Gud", men det hebraiske ordet "Elohim". Vel, "Elohim" er flertallsformen av ordet "El". Så det var mange guder - det er faktisk nevnt 34 av dem i Bibelen! Endringen av tekstene fant sted i det 6. århundre etter Kristus, den såkalte "en-gud-ideologien": Gudene ble til en Gud.
Påskeøya
Kan det være at disse Denisovaene var de skjeggete gudene som Thor Heyerdahl skriver om? Det kan jo nevnes at da Thor Heyerdahl kom til Påskeøya i 1955 så ble han møtt med en nesten overnaturlig respekt. Vel, han hadde jo lys hud og hår, han var høyere enn de innfødte. Og han hadde kommet seilende over havet, på samme måten som de høye gudene som ble konger på øya. Ville det ikke være naturlig for de innfødte å lure på om han var en etterkommer av de skjeggete gudene?
Sivvilisasjonens opprinnelse
Thor Heyerdahl døde i 2002. Før man hadde gjort funnene i Denisova hulen og DNA-testinger. Heyerdahl var jo på jakt etter å finne sivilisasjonens opprinnelse, og han ville ha vært svært så interresert i å utforske noe som passet så godt inn i hans teorier. Ja, han var jo på vei østover, og ville nok kanskje ha vært den første til undersøke Denisova-hulen!
Siva
Over hele Stillehavet kan man finne legender om guder som hadde besøkt øyene, som hadde laget statuer og så reist igjen. Legendene sier at de kom fra landet Hiva. Eller kanskje rettere fra landet til Hiva. Nå er det slik at bokstavene «h» og «»s» ofte byttes om på stillehavsøyene - så det kan ha vært Siva. Lederen hadde vært Hotu Matu'a - noe som kan bety «vår mor» eller "moderlandet". Kan det være at de besøkende hadde forklart at de kom fra moderlandet, som var landet til Siva? En av de mest framtredende indiske gudene, gjerne kalt lederen, er Siva (Shiva). En dans i noen av de polynesiske landene, som i Samoa og Tuvalu, heter «siva». Den er ikke den hoftesvingende «tamure» fra Tahiti som folk kjenner til. Det er derimot en så godt som stillestående dans hvor hendenes bevegelser er det viktigste. Den minner svært om indisk tradisjonell dans!
Denisovaene
Kan det være at Denisovene, de som var høye og sikkert også skjeggete, hadde på sin vei til Stillehavet reist gjennom India - slik Heyerdahl mente? Kan det være at den svært avanserte forhistoriske sivilisasjonen i Indusdalen var et resultat av Denisovaenes besøk? At de stoppet en stund her før de dro ut i Stillehavet? Ja, nyere funn viser at de i Indusdalen har hatt båter, så hvis de smarte Denisovaene ville ut på havet for å finne ut om det var kvinnelige Denisovaer noen steder i verden, så ville de nok ganske greit ha konstruert havgående skip!
Nullstilt utviklingen
Vel, det mye vi fortsatt ikke vet om mennskenes tidligste sivilisasjon. Om kloden vår har hatt komet-nedslag eller andre katastrofer som har nullstilt utviklingen en eller flere ganger. Det er jo forskere, som Graham Hancock,  som mener dette. Ja, det er endel forskere og andre som mener at vår forhistorie skal holdes hemmelig av en eller annen grunn. Hvorfor?
Sør-Amerika
Vi har jo nå fått DNA-bevis for at folk på Påskeøya har DNA fra Sør-Amerika, så Thor Heyerdahl hadde jo rett her. Kanskje de var mannskap på skipene til Denisovaer, som var kommet fra mye lengere unna?
Skjult fortid
Det gjøres stadig nye arkeologiske funn, og med det digitale media som gjør at man kan legge funnene ut på internett uten å bli stoppet, så blir det spennende å se om utradisjonelle arkeologer og uavhenige forskere kan gi oss innblikk i hva som kan være en skjult fortid.
Internasjonale arkeologer
Det er synd at Thor Heyerdahl ikke lenger er med oss, for han hadde nok satt full fart mot Denisova-hulen med sitt team av internasjonale arkeologer. Han gravde jo fram statuene på Påskeøya, og kanskje han med nye utgravinger her kunne ha funnet enda flere spor mot vår sivilisasjons opprinnelse!

Av Terje Dahl
25/01 -2024


"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |