forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Terje Dahl
Greta Thunberg

Klimaendringene:
- Jeg var den første Greta! Jeg mislyktes. Vil hun?

Svenske Greta Thunberg har fått enorm oppmerksomhet når det gjelder klimaendringene - blant annet gjennom sin tale i FN. Vår redaktør Terje Dahl ble kalt "verdens første klimaflyktning" av media verden over da han måtte flytte fra det hjemmet han hadde bygget opp i landet Tuvalu i Stillehavet. Selv om han ikke har talt i FN har han siden den gangen kjempet for å få folk til å forstå er klimaendringer er mer enn dårlig skiføre i Norge eller flom i Australia.

- Det hele startet da jeg var så lei det materielle jaget i Norge at jeg kjøpte en liten seilbåt og forlot landet. Etter flere års soloseilas mellom lite besøkte øyer i Stillehavet ble Coco Loco ødelagt av et skip med motortrøbbel langs en brygge i Salomonøyene, sier vår redaktør og fortsetter:
    - Etter et kortopphold i Norge for å utgi boken Det Siste Paradis vendte jeg tilbake til Stillehavet, og ble gift og bosatt i Tuvalu. Jeg stortrivdes med et øyliv hvor jeg fisket, hadde høner og griser og dyrket egne grønsaker. Tuvalu ligger i stillebeltet under ekvator og skal ikke kunne ha orkaner. Vel, etter at vi i løpet av fem år hadde hatt tre
orkaner som hadde blåst taket av huset vårt og vasket vann inn på gulvet turde vi ikke mer - vi hadde vår lille datter. Min
svigermor
Terje i Coco Loco
Terje i Coco Loco
Emma, Sonia og Terje foran sitt hus i Tuvalu.
Emma, Sonia og Terje
Funafuti i Tuvalu
Funafuti i Tuvalu
Over korallrevet
Over korallrevet

Klikk på bildene for mer informasjon
Terje på fjernsynet
Terje på fjernsynetl
Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg
Bjørn Samset
Bjørn Samset
Thor Heyerdahl
Thor Heyerdahl
Klimanytt
Sonia gir flaskepost til Hareide
Sonia gir flaskepost til utenriksminister Hareide
Fakalei påpekte at været hadde endret seg de siste årene og sa det slik: "Snart kommer digre bølger til å skylle over øyene. Vi vil prøve å klatre opp i palmene, men så drukner vi. Det er ikke så farlig for meg, jeg er gammel nå, men barna skulle få leve!"
Flyttet til Norge
Så Terje, datter Sonia og kone Emma flyttet til Norge. Men Terje følte at han ikke kunne puste lettet ut over å være trygg for farlige klimaendringer:
    - Emmas familie og de andre i Tuvalu var jo igjen - de fikk ingen lov å flytte, verken til Norge eller andre land. De måtte bare håpe at ikke neste orkan ville skylle dem på havet.
    Tuvalu er et selvstendig land som kun består av ni atoller - panneflate øyer med en gjennomsnitthøyde på under to meter - på lavvann. Det er bare flyforbindelse med hovedatollen Funafuti - og landets skip kan ikke hente folk fra de andre atollene i landet hvis det blåser: De har ikke havner, så man må gjerne sufte over korallrevene i lettbåter.
    - Folk i Norge sier gjerne til meg at folk må være dumme som bor på så lave øyer, men folk har bodd i Tuvalu i tusenvis av år. Det er bare siden klimaendringene startet å forandre været at det har vært noe problem! sier Terje.
Brev til Kongen
Terje forklarer at han helt siden han måtte forlate Tuvalu har prøvd å forklare det norske folket at vi har menneske-skapte klimaendringer på grunn av overforbruk av fossilt brennstoff som olje, kull og gass. Allerede i 1995 skrev han et brev til Kongen hvor han ba kong Harald om å henstille til den norske regjering å begrense norsk oljeutvinning. Brevet ble overlevert til Slottet av Terjes datter Sonia, som da var fem år gammel.
    - Selvsagt var jeg klar over at selv om Norge ville redusere sin oljeproduksjon så ville ikke det betyr så mye for de samlete CO2-utslippene i verden, men noen må jo starte. Noen må gå foran med et godt eksempel. Og hvorfor ikke Norge? spør Terje.
    Før overrekkelsen av brevet hadde Terje arrangert en pressekonferanse hvor alle de største miljøvern-organisasjonene stilte opp.
    - Kun NTB og noen fra en radiostasjon dukket opp, så det hele innskrenket seg til noen små-artikler i lokalavisene
og to korte radioinnslag, sier Terje.
     Noe svar fra Kongen ble det heller ikke - ikke noe
annet enn et standardsvar fra Slottet at brevet var mottatt.
    Terje ga seg ikke så lett, så på ettårsdagen for det første brevet leverte han nok et brev til Kongen.
    - Denne gangen fikk jeg et svar fra Slottet om at Kongen hadde mottatt brevet og at det var oversendt Statsministerens kontor som rette instans. Jeg fikk også svar fra Statsministeren kontor etter en stund, men det innehold kun en masse svada og en antyding om at norsk gass var veien å gå! Sier Terje og forklarer at det er lett å bli
motløs, men han ga seg ikke.
Jens Stoltenberg
Terje forteller at han klarte å komme med på noen debattprogram på fjernsynet, hvor han fortalte om problemene i Tuvalu og forklarte at de skadelige klimaendringene ikke ville stoppe der - og at Norge var medskyldige gjennom sin oljeproduksjon:
    - Men reaksjonen jeg fikk var helst "for en sint mann" - ikke noen forståelse for at det dreide seg om vår framtid! Jeg snakket med to meteorologer som hadde vært med på en av sendingene rett etter at kameraene ble skrudd av og de innrømmet at det nok hadde vært litt for forsiktige i sine uttalelser på skjermen - at de nok kunne ha brukt sterkere ord for å forklare hvor alvorlig situasjonen er! Det samme sier klimaforsker Bjørn Samset idag - at klimaforskerne ikke har vært tydelige nok når det gjelder faren!
    Terje forklarer at også Jens Stoltenberg, som dengang var statsminister, også var svært forsiktig på tv-skjermen, - at han elegant klarte å sno seg unna Terjes spørsmål om Norges rolle:
   - Stoltenberg ga jo inntrykk av at han tok klimaendringene på alvor, men sørget alltid for at norske mål for reduksjon av CO2-utlipp lå så langt ut i framtid at han ikke ville være ansvarlig hvis man ikke nådde målet! Sikkert politisk smart, men ikke særlig pent!
    Terje forteller at en av de som støttet Terje var Thor Heyerdahl:
    - Heyerdahl reiste jo verden rundt hele sitt liv og han var så klimaendringer hvor enn han dro. I et brev til meg i 1997 skrev han jeg hadde en stor misjon i å bringe mitt skremmende budskap videre - at jeg hadde følt noe vi andre etterhvert vil få oppleve om vi ikke endrer kurs i tide.
KlimaNytt
Selv om det ble stillere på fjernsyns- og radiofronten så ga Terje ga seg ikke. Han reiste rundt på folkehøyskoler og fortalte om sine opplevelser og forklarte hvor alvorlige klimaendringene er.
    I år 2000 startet han sin internettavis KlimaNytt hvor han daglig legger ut nyhetene fra de norske avisene på internett når det gjelder klimaendringer og klimapolitikk.
    - Det er ikke særlig oppmuntrende - det er stort sett aldri gode nyheter. For å si det rett ut: Det ser ut til å gå den veien høne sparker! Ja, allerede i 1996 sa tidligere statsminister Kåre Willoch, ansett å være en av Norges klokeste hoder, det slik:
    "Vi øker farten mot avgrunnen. Og gleder oss over at reisen - for de rikes samfunns vedkommende - gjennom-føres med stigende komfort."
Flaskepost
Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse, hadde i år 2005 en flaskepostaksjon for å støtte ungdommen i sydhavet. Her ba de Norges statsminister om å føle ansvar for de skadelige klimaendringene! Dette, pluss 2000 norske støttebrev i form av flaskepost, ble overrakt miljøvern-minister Knut Arild Hareide - som tok imot på vegne av statsministeren. Og Terjes datter Sonia var den som overrakte flaskeposten.
    - Vel, reasjonen ble jo som vanlig - et brev uten løfter, sier Terje, og forteller at Sonia også flere ganger har danset sydhavdans i øyemed å få folks øyne opp for hun måtte forlate Tuvalu på grunn av klimaendringene.

Avisdebatter
I tillegg til sin daglige jobb med KlimaNytt, som han ikke får ett øre for, deltar Terje stadig i avisenes debattforum.
        - Det er slitsomt å hele tiden måtte forklare såkalte klimaskeptikere at deres påstander om at det ikke har blitt varmere på kloden siden 1997 ikke holder. Målinger fra NASA og Verdens Meteorologiske Organisasjon (WMO) gjør det jo helt klart at de siste fem årene, fra 2014 til 2018, er de varmeste noensinne målt!
    Terje rister også på hodet av skeptikernes påstander om at den globale oppvarmingen vi opplever ikke er noe nytt, men at klimaet alltid endrer seg.
    - Ja, det er jo riktig at klimaet på kloden har endret seg gjennom tidene, i først rekke på grunn av jordbanen og hellingsvinkelen, men det vi opplever i dag passer ikke inn i de naturlige syklusene. På grunn av at vi nå er i en periode med solminimum skulle det faktisk bli kaldere på kloden - ikke varmere!
    Terje påpeker at siste er noe som svært få har fått
Temperaturstiging og CO2
Temperatur og CO2
med seg, og noe han selv syntes er svært skremmende. Skremmende syntes han det også er at klimaskeptikerne påstår at CO2 er "livets gass" og slettes ikke gjør kloden varmere:
    - Vi har i snart 150 år kjent til at mengden med CO2 i atmosfæren er med på å bestemme temperaturen på kloden: Med for lite ville det være for kaldt for menneskene her - med for mye blir det for varmt. Er det ikke på tide at klima-skeptikerne kommer etter? Mengden med CO2 er så stor som den ikke har vært på 3 millioner år - da havet sto 20 meter høyere!
Enighet
Terje forteller videre at klimaskeptikerne nekter for at det
er enighet blant forskerne. At de påstår at 97 prosent av klimaforskerne slettes ikke var enige, slik det gjerne blir sagt, - de påstår at det derimot er tusenvis av forskere som sier at vi ikke har en menneskeskapt global oppvarming.
    - Vel, tallet 97 prosent kom fra av en undersøkelse av tusenvis av dokumenter som i 2013 ble utført av en forskergruppe under ledelse av den australske klimaforskeren John Cook. I dag vet vi at tallet nok faktisk var høyere - en nyere undersøkelse hvor man gjennomgikk klimarelaterte studier fra 1993 til 2003 var det ikke en eneste forsker som hevet at oppvarmingen ikke er menneskeskapt!
Isen smelter på Nordpolen.
Isen smelter på Nordpolen
Isen smelter på Sydpolen.
Isen smelter på Sydpolen
Austdalsbreen
Austdalsbreen
Permafrost smelter i Sibir
Permafrost smelter i Sibir
Øy i Tuvalu
Øy i Tuvalu
Terje synger i Australia
Terje synger i Australia
Donald Trump
Donald Trump
    Terje rister også på hodet av de som påstår at isen på polene og Grønland sletter ikke minker, men at de derimot øker.
    - De må sette seg inn i sammenhengen mellom istykkelse og isutbredelse. På grunn mer nedbør pluss endrete vind og strømforhold, høyst sansynlig på grunn av klimaendringene, så kan ny is spre seg ut over et større område enn normalt på nordpolen og sydpolen, men tykkelsen på helårsisen minker alle steder.
Skipsruter
Terje påpeker at kinesiske rederier nå planlegger skipsruter over nordpolen i stedet for å ta den lange veien sørover, noe som er et tydelig tegn på at det er mindre is enn tidligere:
    - Vi ser jo dette også helt klart på satellittbilder, og norsk forskning viser det samme. Og is på land smelter i rasende fart over hele kloden. På Island holdt de nylig en "begravelse" over en eldgammel isbre som var smeltet helt vekk. Ja, flere norske breer trekker seg tilbake også, og kan forsvinne.
    Terje forteller også at det er svært skremmende at tundraen i Sibir nå er i ferd med å smelte.
    - Ved smeltingen frigjøres det store mengder med metan, og metan er 32 ganger sterkere som drivhusgass enn CO2! Ja, jeg har også sett videoer av metan som bobler opp av havet i enorme mengder fordi sjøen blir varmere!
    Terje forteller at folk i innlegg til han skriver at han trygt kan reise tilbake til Tuvalu - at havet slettes ikke stiger og alt er bare fryd og gammen der.
    - Vel, nå viser jo nye målinger at havet ved Tuvalu stiger med en hastighet som er det dobbelte av det globale gjennomsnittet. Men havstigingen var ikke det verste, den går så sakte at den ikke umiddelbart er livstruende. Det som fikk oss til å forlate stedet vi var så glad i var jo det at orkaner dukket opp, som blåste ned huset vårt og skylte hav inn over gulvet. Vi hadde stiger stående opp til den tre meter høye vanntanken vår av betong, men heldigvis slapp vi å klatre opp!
Australia
Terje forteller at det ikke har vært så lett å få gjennomslag for klimasaken i Australia hvor han nå bor.
    - Australia er jo like avhengig av inntekter fra kull som Norge er av inntekter fra olje, så siden jeg ikke er australsk medborger må jeg gå litt stille i dørene. Det er først nå etter at Greta fikk tale i FN og at man har hatt klimastreiker her i byen Townsville at jeg har stått litt fram Jeg har holdt tale under en skoleaksjon og sang min sang Sølvpapir på engelsk, samt at min datter Sonia danset sydhavsdans. Det har også vært en artikkel i lokalavisen.
Imponert
Terje er imponert over den 16 år gamle svenske jenta Greta Thunberg:
    - Så flott at hun fikk lov å tale i FN - og at talen ble vist verden oveer. Det som ikke var så flott var hvordan Donald Trump sarkastisk skrev på Twitter at Greta "virker som en veldig lykkelig ung jente som ser fram til en lys og vindunderlig fremtid". Greta var jo tydelig sint og hadde tårer i øyene da hun talte til verdenslederne!
    Det var også andre som prøvde å ymte frampå at Greta var et "mentalt sykt barn", og henviste til at hun hadde Aspergers syndrom, men Greta mente selv at Aspergers på en måte ga henne superkrefter.
    - Ja, det var jo de som kritiserte at hun ikke var på skolen, men dro til USA for å tale, men Gretas engasjement startet jo med en skolestreik utenfor det svenske parlamentet! Og hun har jo påpekt at hun jo helst ville ha vært på skolen sammen med sine jevnaldrende, men at det jo er liten vits å ta utdanning hvis klimaendringene tar knekken på menneskeheten!, sier Terje.
Her er hva Greta Thunberg sa i FN:
- Mennesker lider, mennesker dør, hele økosystemer kollapser. Vi befinner oss på randen av en masseutryddelse.
- I mer enn 30 år har vitenskapen vært krystallklar.
- Den utbredte ideen om å halvere utslippene våre i løpet av ti år, gir oss bare en 50 prosent sjanse til å forbli under 1.5 grader.
- 50 prosent er kanskje akseptabelt for dere. Men disse tallene inkludere ikke vippepunkter, de fleste feedback loops.
- Verden hadde 420 gigatonn med CO2 igjen til å slippe ut 1. januar 2018. I dag er dette tallet allerede under 350 gigatonn.
- Med dagens utslippsnivåer, vil det gjenværende CO2-budsjettet være helt borte innen 8,5 år.

Her kan du se hvordan en klimaforsker faktasjekker påstandene i Gretas tale.
Klimaforskerne
Terje forteller at flere journalister har gått igjennom det Greta sa under FN-møtet og at hun hadde rett i det faktastoffet hun dro fram.
    - Greta gjorde jo som meg, holdt seg til hva klimaforskerne sier. Hun kom ikke med egne teorier eller synsing - hun holdt seg til fakta slik vi kjenner det i dag. Og fakta er et vi har en menneskeskapt global oppvarming som gir skadelige klimaendringer!
    Terje håper at Greta kan få politikerne til å våkne, men han er ikke så sikker på at hennes innsats vil gjøre at dette skjer.
    - Det er dessverre slik at pengene betyr så alt for mye i dag. Man snakker helt tiden om økonomisk utvikling, men ingen forteller hvorfor dette er så utrolig viktig. Jeg bodde jo i et land hvor naturalhusholdning var mye viktigere enn penger - og de var langt lykkeligere enn de er i dag når man må kjøpe alt på butikken! Og politikerne sitter gjerne i en såkalt Catch22 situasjon. De vil nok gjerne hjelpe oss med å forhindre klimaendringene, men de mister muligheten: Folk tro at dette koster penger som de heller vil ha i egen lommebok så de stemmer ikke på de politikerne som sier at vi må handel. Regjeringen i Australia kom nylig til makten nettopp fordi man hørte at det australske arbeiderpartiet ikke ville satse mer på kulldrift.
Tenketanker
Terje sier at det i det aller siste har vært noen lyspunkter og at man må krysse fingrene for at Gretas innsats vil være starten på en dramatisk reduksjon av CO2-utslipp og en betydelig innsats for å holde den globale oppvarmingen under 1.5 grader. Men han kan ikke fri seg fra tvilen for at pengene vinner og menneskene taper:
    - Jeg kjenner til at aktører innen den internasjonale oljeindustrien har betalt store summer til private tenketanker for å komme opp med ideer som skal sverte Greta. Det er ikke første gangen slikt skjer når det gjelder klimaendringer. Ja, vi ser jo hvordan norske klimaskeptikere kommer med de merkeligste mytene i avisinnlegg og debattspalter -kanskje noen betaler dem? Den mest gjennomgående myten er at forskerne får store penger for å hevde at vi har en global oppvarming, men det er jo slik at klimaforskerne ved verdens ledende universiteter og institutter har sin faste lønning uansett hva deres forskning viser!
    Terje rister på hodet, men sier at det forsåvidt er ok at klimaskeptikerne skriver så mye rart i debattspaltene:
    - Jeg er på et vis glad for at de skriver så mye feilaktig og kommer med de merkeligste saker ut fra egen magefølelse, for da får jo jeg en anledning til å komme med fakta, med linker til artikler slik at man kan sjekke selv.
    Til slutt sier Terje at han håper at Greta og hennes tale ikke blir glemt, men er litt redd for at det skal skje - for det er jo slik at nyheter ikke er nyheter så lenge. Han har et råd til Greta:
    - Gå direkte på verdenslederne - utfordre dem direkte en etter en i media så du får beholde oppmerksomheten! Trump og Putin har jo gått på din unge alder, men husk at Einstein var 16 år da han skrev sine avhandlinger som lå til grunn for relativitetsteorien! Stå på, Greta!


9. mai 2022

For KlimaNytt - klikk her.
For Kongeaksjonen - - klikk her.

For flaskepostaksjonen - - klikk her.

For Terje Dahls egne hjemmesider - klikk her.

For faktastoff om de forskjellige type øyer i Stillehavet - klikk her.

For faktastoff om global oppvarming - klikk her.

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |