forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | kontakt |

SKJEBNEUKE FOR FIJI
av Helge Kongshaug

Da Fijis beryktede kuppmaker fra mai 2000, George Speight, fredag erklærte seg skyldig i høyforræderi satte han en effektiv stopper for all videre granskning av hva som egentlig skjedde under gisseldramaet i Suva for to år siden. I 56 dager holdt Speight og hans terrorister landets lovlige regjering - og mesteparten av parlamentet - som gisler i nasjonalforsamlingens bygning. Dette førte til at den lovlige regjering ble avsatt av en ulovlig valgt president, og at man fikk en Fiji nasjonalistisk regjering med sterkt rasistisk preg. Denne regjeringen - under ledelse av en for korrupsjon dømt bankdirektør - fikk et slags folkelig mandat ved nyvalget i august i fjor. Samtidig ble Speight arrestert etter enda et kuppforsøk, og anklaget for høyforræderi.
Ved å erklære seg skyldig i anklagen har Speight effektivt forhindret videre etterforskning i saken. Nå vil man antagelig aldri få rede på hvem som egentlig sto bak kuppet. Ganske sikkert er det imidlertid at de tradisjonelle fijiske høvdingene, og de som allerede er rike fra før av, nå er blitt enda rikere. Det er således fremkommet at Speight faktisk fikk støtte av indiske forretningsmenn som var i mot Mahendra Chaudrys sosialistregjering. Chaudry, Fijis første indisk-etniske statsminister, hadde gitt seg inn på et omfattende reformprogram som fremst tok sikte på å hjelpe de fattige i landet, uansett rasetilhørighet. Samtidig opptok han kamp mot korrupsjon og nepotisme i statsforvaltningen. Dette likte man ikke.
Etter kuppet og under den nåværende regjerings vanstyre har Fiji - det rikeste landet blant stillehavets øystater - hatt tilbakegang på alle fronter. Turisttrafikken har stagnert, sukkerproduksjonen går tilbake og investeringer stopper opp. Den usikre situasjonen med væpnede bander og ran på åpne gater gjør at det tidligere så vennlige og innbydende Fiji har fått et dårlig ord på seg i internasjonale turistkretser.
Speight ble dømt til døden, men umiddelbart etter domsavsigelsen ble han benådet av president Josepha Iloilo, som omgjorde straffen til livsvarig fengsel. De fleste regner med at han vil være på frifot om ganske kort tid.
Samtidig felte Fijis Appellrett en oppsiktsvekkende avgjørelse. Den innebærer at Quarase er pliktig til å ta Chaudry og hans parti - Fijis arbeiderparti - med i regjeringen. Fijis konstitusjon sier at et hvert parti som oppnår 10 % av stemmene skal inviteres til å være med i regjeringen. Dette ble ignorert av statsminister Quarase, og appellretten ga arbeiderpartiet medhold på alle punkter i en sak man hadde anlagt om dette spørsmål.
Avisene i Fiji har de siste dagene inneholdt sterke oppfordringer til Quarase om å bøye seg for dommen. Selv den konservative - og Murdoch eide - Fiji Times er enige i dette. Man sier at dette er det beste som kan skje for landet. Men Quarase akter tydeligvis ikke å bøye seg. "Det er umulig for meg å sitte i regjering sammen med Chaudry og Arbeiderpartiet", har han uttalt. Hvis han blir tvunget til det, vil han nok heller gå av og skrive ut nyvalg. Quarase setter imidlertid sin lit til landets høyesterett følge konstitusjonen kan den under visse omstendigheter sette appellrettens kjennelser til side. Dette er imidlertid ikke en slik sak, hevder erfarne jurister. Uttalelser fra landets høyesterettsjustitiarius - som er utnevnt av Quarase - tyder imidlertid på at statsministeren kan få det slik han vil. Landets øverste dommer har uttalt at den multietniske grunnloven har skapt problemer for Fijis politiske liv og at dette må korrigeres. Den slags uttalelser er helt uhørte for en dommer, og innebærer at han blander seg inn i det politiske liv. Det bør en uavhengig domstol ikke gjøre, men i Quarases Fiji virker det som domstolene ikke lenger er uavhengige, men et redskap for det sittende regime. At appellretten ikke danset etter regimets pipe skyldes nok at den domstolen består av dommere fra Storbritannia, Tonga, Australia og New Zealand - slik det er vanlig for et land som tilhører samveldet.
Det er derfor all grunn til å vente at høyesterett i likhet med landets president vil bryte grunnloven. Fiji begynner mer og mer å likne på et nasjonalistdiktatur i Afrika. Quarases politiske ideal er nok ikke Gandhi, men Robert Mugabe.


Helge KongshaugAlle kronikker står for innsendernes synspunkter og meninger, som ikke nødvendigvis deles av "Sydhav på nettet".


Tips en venn : "Har du lest kronikken om Fiji i sydhavet Sydhav på nettet?"
Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

 Sydhav på nettet
Terje Dahl

forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | kontakt |