forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk |
mat |
 helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Ahu Vinapu - siden som vender ut mot havet.

Mysterier på Påskeøya, del 10:

Var plattformene
ikke for statuer?


De fleste av dagens arkeologer sier at steinplattformene på Påskeøya ble bygget for de store statuene. Ganske så naturlig, siden de første europeiske oppdagelses-reisende så at det sto gigantiske statuer på plattformene, men kan det være at de opprinnelig ble bygget for noe helt annet?


På Påskeøya finnes det rester etter mer enn 300 plattformer av stein, på det lokale språket kalt "ahu". Noen av dem er i dag restaurerte med steinstatuer plassert på toppen, slik man mener det var før de innfødte veltet ned statuene i indre stridigheter.
   Arkeologene sier at man laget plattformene for å plassere statuene på dem, og at man også brukte dem som friluftstempler hvor man tilba sine guder og æret sine forfedre. De aller første europeiske oppdagelsesreisende som ankom Påskeøya på 1700-tallet så at det sto statuer på plattformer, men seinere besøkende til den isolerte øya kunne melde at statuene var veltet overende. Man har ment at statuene ble revet under uroligheter,
Klikk på bildene for mer!
Muren Ahu Vinapu og falne statuer, sett fra siden.
Vinapu og falne statuer
men nyere forskning kan tyde på at statuene ramlet ned av seg selv fordi deler av plattformene smuldret sammen av elde.
    Legender sier derimot at det var en kvinne som hadde stor magi som fikk statuene til å ramle sammen. Det var den samme som fikk statuene til å gå til plattformene, men da steinarbeiderne en dag spiste en hummer uten å gi henne en bit ble hun så sint at hun i en høy stemme kommanderte alle statuene til å ramle overende. Arbeiderne ble så redde at de ikke hogg ute en statue etter dette.
150 meter lange
Restaurerte statuer
Restaurert ahu og statuer
De fleste plattformene ligger i lavlandet langs kysten, men noen er også inne på øya og et par på klippekanter. Ahu'ene varierer i størrelse, de største er opp til 150 meter lange og 7 meter høye! Plattformen som kalles Tahai består av 23.000 kubikkmeter med stein og jord, og har en antatt vekt på 2000 tonn. Flere plattformer består av en mur av nøye tilpassete stein mot havet, med en røffere plattform av jord og stein på baksiden. Bak plattformen, på landsiden, er det gjerne et firkantet
Ombygget, se hodet i muen!
Ombygget mur med hode
område hvor bakken dekket med stein.
    Det skal ha vært mange flere plattformer med flotte murer da de første hvite ankom,
men man har siden brukt steinen som bygningsmasse til sauegjerder, havn og bygninger. Noen plattformer har også forsvunnet i havet.
    Mange plattformer har også vært ombygget gjennom tidene - noen så mange som seks ganger! Man har også funnet skjelettet i plattformene , men man mener at de er av nyere tid, at man i seinere dager begravd høvdinger og andre helter i dem.
Nærbilde Vinapu
Nærbilde Vinapu
Nøye tilhugde
Den flotteste plattformen som fortsatt står slik den gjorde er Ahu Vinapu, selv om den har vært en steinrad høyere. Her er nøye tilhugde steiner plassert tett sammen, noen sier at det er gjort på en slik måte at plattformen skal være jordskjelvsikker. Steinene er i snitt 2,5x1,7 meter, av basalt og veier i snitt rundt 7 tonn. De skal også være litt magnetiske. Hvordan man har klart å hogge til basaltblokkene og plassert dem så nøyaktig er man
Mur i Cusco, Peru
Forhistorisk mur Peru
ikke sikker på. Flere fritenkende arkeologer, blant dem Thor Heyerdahl, mener at Ahu Vinapu er svært lik forhistoriske murer man kan finne i Peru, blant annet i Cusco og Machu Pichu.
   Statuer som tidligere har stått på plattformen ligger nå nesegrus i bakken på bakside (se lite bilde øverst). Ahu Vinapu var bare en av flere plattformer som minnet om murer i Sør-Amerika, og den var tidligere minst en rad høyere enn den er i dag.
Heyerdahl og Anakane-mur
Heyerdahl og Anakane-mur
Titikakasjøen
I løpet av Heyerdahls eksedisjon til Påskeøya I 1987 gravde man ut et område på landsiden av plattformen Ahu Nau Nau ved Anakena. Her fant man blant annet en flott mur av megalittiske steiner, nøye tilhugget og føyd sammen. Man fant også menneskelig avfall man radiodaterte til ca 850 e Kr. Det merkelige var at muren viste tegn til at den opprinelig var bygget et annet sted, og at man hadde slitt for å plassere steinen så nøye sammen som opprinnelig. Uansett mente Heyerdahl at muren var svært lik en mur han hadde funnet ved Tiwanaku ved Titikakasjøen i Sør-Amerika, noe han får støtte av fra spesialister på søramerikansk kultur. Heyerdahl mente også at murene her ikke var bygget av inkaindianerne, men at disse hadde ombygget og bygget på murer laget av tidligere sivilisasjoner. Heyerdahls arkeologiske team påviste at ahu'ene på Påskeøya ble bygget og ombygget over flere perioder, og mente også at de først ikke hadde hatt statuer stående på dem.
Iko-grøften til høyre, vei til venstre.
Iko-grøften
Kan ikke dateres
Stein kan ikke dateres. Det er derfor funn i nærheten av statuer og plattformer, pluss i huler, som gjør at arkeologene tidfester murene til å være bygget på samme tid som statuene - i en periode fra 1250 til 1500 e Kr. Men man vet ikke. Kanskje er plattformene eldre enn statuene, - eller kanskje er noen statuer mye eldre enn både murer og nyere statuer? Heyerdahls team fikk en karbondatering fra legendariske Iko-grøften, som viste seg å være mer enn en legende, og den viste at gravearbeidet her var i gang 400 år e Kr! Men, så er det jo slik, som vi nevnte i forrige artikkel, at hvis man har hatt store katastrofer som forandret forholdene på kloden så kan man nærmest glemme de målemetodene man bruker.
Jeriko - eldste bymurer
Jerikos murer graves ut
Jerikos murer graves ut
Man mener at oldtidsbyen Jeriko, som lå på den palestinske vestbredden, hadde verdens eldste murer - bygget allerede rundt 10.000 år før Kristus. Man trodde lenge det kun var forsvarsmurer, men arkeologene mener nå at de også var laget for å holde flomvann fra Jordan-elven ute. Om det var de samme murene som israelittene fikk til å falle sammen ved å blåse i basunene rundt 1400 f. Kr. er usikkert, men man har gravd fram restene av Jeriko med
Nyrestaurert ziggurat
Nyrestaurert ziggurat
steinmurer som var falt utover og stemmer med Bibelens beskrivelser!
   På samme måte som mange murer i moderne tid, så markerte forhistoriske steinmurer gjerne territorier, og oftest var de forsvarsverk for en by. En av de eldste vi kjenner til var rundt byen Uruk i det gamle sumerriket i Mesopotamia. Her finner man også en nyrestaurert stor pyramide (ziggurat) som etter det vi vet ble bygget rundt 3000 år før Kristus. De første pyramidene i
Kjempenes murer, Malta
Kjempenes murer, Malta
sumerriket var et ansett som et viktig bindeledd mellom mennesker og guder - her kunne gudene hvile seg under sine besøk på jorden.
Malta - eldste murer
De eldste frittstående megalittiske murene som fortsatt står, sies å være steintemplene på Malta, Ggantija ("laget av kjemper"), - som skal være bygget mellom 3000 og 4000 før Kr. Ifølge en eldgammel legende skal templemurene ha blitt bygget i løpet av en dag og en natt av en kvinnelig kjempe
Te Pito Kura, omgitt av fire andre runde steiner, Påskeøya
Runde steiner, Påskeøya
som het Sunsuna. En av arbeiderne som restaurerte ruinene skal ha funnet et mellom 4-6000 år gammelt skjelett av en mann som var 2.64 meter høy, men gjemte siden beinene så ikke myndighetene skulle stoppe jobbingen. Flere mener også at murene kan ha blitt bygget i forbindelse med en katastrofe hvor vannet steg kraftig - den hendelsen som i Bibelen er kalt Syndefloden.
   Den største steinen som står i dag veier 57 tonn, er 5,8x2,7 meter og 60 cm tykk, men det kan ha vært steinblokker på opp til 15 meters høyde. Noen arkeologer mener at korallblokkene har blitt rullet på plass over store, runde steiner som er funnet i nærheten. På Påskeøya mener noen at den runde steinen som kalles Te Pito Kura på magisk vis har vært brukt til å få statuene til å "gå av seg selv". Slike runde steiner er funnet flere steder i verden (som i Bosnia og Costa Rica ) og siden de er menneskeskapte vekker de nå flere forskeres interesse. Steinene er ofte knyttet til legender om kjemper og i Costa Rica skal de ha vært laget ved hjelp av en magisk væske som myknet opp steinen. På Hawaii finnes det store, runde steiner som kalles bellstones, kirkeklokkesteiner, som man i fortiden slo på for å lage lyd som bar over store strekninger.
Underjordiske rom Malta
Underjordiske rom Malta
   Spesielt er det at det på Malta også finnes forhistoriske underjordiske rom og tunneler som skal strekke seg under hele øya. Det skal ha blitt funnet rundt 30.000 skjeletter som skal ha blitt ofret til en underjordisk rase som ble kalt "slange-guder". En dame som jobbet ved den engelske ambassaden fikk i 1940 en guide til å følge seg til et offerrom i tredje underjordiske etasje. Hun fortsatte alene til hun plutselig fikk øye på flere menneskelige vesener av enorm størrelse på den andre
Göbekli Tepe
Göbekli Tepe
siden av en kløft. De så henne og hun styrtet ut i panikk. Etter at tretti barn forsvant i katakombene på en studietur en ukes tid etterpå ble de sperret av.
Göbekli Tepe - eldste steintempel
Göbekli Tepe i det sørlige Tyrkia (øvre Mesopotamia) regnes som verdens eldste steintempel, datert til å være 11.500 år gammel. Det består av flere sirkelformet murer av
ubehandlet stein, pluss en rekke T-formete "stolper" på 3 meters høyde. Stolpene har relieffer og statuer av en rekke
Göbekli Tepes fuglemenn
Göbekli Tepes fuglemenn
forskjellige dyr. Spesielt er det jo at man finner "fuglemenn" på samme måte som man finner det i ruinbyen Orongo på Påskeøya (en av fuglemennene på Påskeøya har fått retusjert bort en finger i litteraturen, det skal være seks fingre!) Man har også funnet verdens eldste statue - og jo: Den holder hendene på magen som statuene på Påskeøya (og andre steder i sydhavet)! Det tyrkiske navnet Göbekli Tepe betyr "åsens navle". Man kan jo merke seg at
Fuglemann fra Påskeøya, men noen har fjernet den sjette fingeren!
Påskeøya - finger fjernet!
Påskeøya på polynesisk heter "Te Pito o te Henúa, som betyr "verdens navle" Det betyr også navnet på den eldgamle byen Cusco i Peru.
   Noen mener at Göbekli Tepe var Edens hage, og andre påpeker at det var i dette området kjempene i Bibelen levde
(Goliat, kong Og) og sier at det jo var derfor Gud sendte syndefloden: For å utslette de kjempene som var barna som gudenes sønner fikk med jordens kvinner.
Baalbek - største steiner
Som nevnt i forrige artikkel finnes det et enorme
Baalbeks murer, se mann til venstre!
Baalbek
megalittisk byggverk i Baalbek (Libanon), med en mur som har uthugde steiner på nærmere 1000 tonn, antagelig de største noen sinne hugget ut og plassert i en mur. Man hevder det er et tempel bygget av romerne, men er det ikke heller slik at disse bygget på noe eksisterende, en enorm mur eller plattform laget av gigantiske steiner? Vel, skriftene forteller at Baalbek først var bygget av Adams sønn Cain etter at Gud forviste han fra Eden for å ha drept sin bror.    Syndefloden ødela bymurene, som mye
Gilgamesh var en kjempe med seks fingre - se løven han bærer!
Gilgamesh
seinere ble gjenoppbygget av en rase av kjemper under ledelse av Nimrod. I Bibelen er Nimrod sønnen til Cush, som var sønnen til Ham, som var sønnen til Noah. Noen historikere mener at Nimrod var faren til Gilgamesh, som bygget den enorme pyramiden i sumerrikets Uruk. Andre mener at Gilgamesh var den samme som Nimrod, som i de sumeriske skriftene er sønnen til en gud og en menneskekvinne, en kjempe med seks fingre. Kjempe eller ei - i dag blir Gilgamesh sett på som en historisk person som var sumerkonge rundt 2.700 f. Kr, og en tysk ekspedisjon mener at de fant gravstedet hans i det sørlige Irak i 2003 (utgravingene ble stoppet av militæret).
Peru - gigantiske murer
De enorme murene Sacsayhuaman ved den eldgamle byen Cusco om ligger 3700 meter over havet i det sørlige Peru må taes med når man snakker om forhistoriske byggverk. Et stort område syntes å ha vært rammet inn med
Sacsayhuaman
Sacsayhuaman
murer som har gigantiske dimensjoner, den største steinen som står i dag veier nærmere 200 tonn. Murene hadde opprinnelig vært høyere, men spanjolene brukte masser av steinene til sine mer moderne bygninger (bare 20 prosent står igjen!).
   Noen arkeologer tror fortsatt at det var inkaene som bygget murene, men de fleste er nå enig om at de enorme steinene ble plassert av pre-inka indianere og at inkaene overtok noe som allerede eksisterte (som inkaene også fortalte de erobrende spanjolene). I tilegg til å undre seg over hvordan de klarte å lage og frakte de enorme steinene uten moderne hjelpemidler kan man jo også spørre hvordan de klarte å plassere dem så tett inntil hverandre at det de fleste steder er umulig å dytte et papir mellom steinene! Flere forskere har gjort forsøk på å gjenta bedriften, uten særlig suksess!
Tihuanaco-murer
Tihuanaco-murer
   Som nevnt en tidligere artikkel så var ble de spanske erobrerne fortalt at man hadde formet til de enorme steinblokkene ved hjelp av plantesaft som hadde løst steinen opp. Ja, professor Davidovits i Frankrike er modig nok til å spørre om ikke også pyramidene i Egypt har steiner laget av forhistorisk betong!
   Hvorfor man bygget slike fantastiske murer i Sacsayhuaman og andre steder i Sør-Amerika, som Machu Picchu, har man ikke noe klart svar på. Men legendene sier ofte, som ved de mystiske ruinene i Tihuanaco ved Titikakasjøen, at megalittene ble bygget av en rase av kjemper som hadde flyktet da deres hjemland ble ødelagt i en jordomspennende flom. Ja, akkurat en slik legende vi finner maken til på Påskeøya!
Heyerdahl og murer på Marquesasøyene i 1939.
Heyerdahl og murer på Marquesasøyene i 1939.
Marquesasøyene - murer i jungelen
Det finnes murer/plattformer og andre former for megalitter på flere øyer i sydhavet - ikke bare Påskeøya. På Marquesasøyene i Fransk Polynesia finnes det en masse forhistoriske steinmurer i junglene, og har finner man også steinstatuer som minner litt om de på Påskeøya (det var de som fikk Thor Heyerdahl til å undre på om øyene hadde hatt forbindelse med Sør Amerika). Et spørsmål er jo hvem som er de eldste. Arkeologene tenderer gjerne til å si at de første folkene på Påskeøya var polynesiere som kom nettopp fra
Murer på Hiva Oa, Marquesasøyene
Murer på Nuku Hiva, Marquesasøyene
Marquesasøyene og hadde med seg kunnskapen om å hogge i stein derfra. Gamle legender derimot sier derimot at de første kom over havet østfra - og at man så siden seilte til og fra naboliggende øyer. Også på andre øyer i Fransk Polynesia finner man plattformer, kalt marae, som arkeologen sier var templer for de lokale gudene. Noen består av korallheller reist på høykant, andre består av lave plattformer. Ja, i Hawaii, Samoa og Malden Island har man funnet forhistoriske steinbyggverk
Pyramide Malden Island
Pyramide Malden Island
som godt kan kalles pyramider, selv om de ikke er så høye og flotte som de i Egypt!
Forhistoriske murer og byggverk laget av millioner av tunge basaltblokker finnes også på øyene Pohnpei og Kosrae i Mikronesia. Legendene sier gjerne at man fikk steinene til å fly - og at det var kjemper som sto bak. Ingen steder sier legendene at det var de innfødte selv som laget megalittene, og ingen steder i sydhavet bygger man i stein i dag.
Tonga - uutforskede pyramider
Lagi Namoala, Tonga
Lagi Namoala, Tonga
Byggverk av stein i sydhavet som minner mest om plattformen Ahu Vinaupu på Påskeøya finner man på hovedøya Tongatapu i Tonga. Man kaller disse for "lagi" og sier at de er graver for konger, fra fjern forhistorie og fram til i dag. Nå har arkeologene hittil ikke fått tillatelse av kongefamilien til å grave ut noen av disse, man har bare gjort noen små undersøkelser på utsiden, så man vet egentlig ikke hva de kan inneholde. Lagi'ene minner mest om lave trappepyramider, og
"Glidelås" -  sees best på høyre side
"Glidelås" - høyre side
flere har store steiner som er nøyaktig tilhugget. Ja, en av lagi'ene har til og med steiner som er festet sammen omtrent som en glidelås ved at man har hogget til utbuling og hakk! Den største steinen er 7,2 meter lang, 2,2 meter høy og veier mellom 20 til 40 tonn! Steinene ligger hvor den forhistoriske byen Mu'a lå, ved siden av restene etter en kunstig havn som kan ha tatt imot langt større farkoster enn polynesiske kanoer. Siden øya kun har steget omtrent en meter i løpet av de siste tusen årene så kan man jo lure på hvor gamle havnen og murene er, for
Ha'amonga 'a Maui
Ha'amonga 'a Maui
det hele ligger nå langt opp på tørt land! Medlemmene av kongefamilien er gjerne svært høye (opp mot 2 meter) og lyse i huden, og de er stolte over å stamme fra kjemper som kom seilende over havet!
   I Tonga finner du også "steinporten" Ha'amonga 'a Maui, som veier over 35 tonn, og som mange sammenligner med Stonehenge i England - også fordi man har funnet merker på toppen som tyder på at man har brukt Ha'amonga for å fastsette årets korteste og lengste dag.
Pyramide Tenerife
Pyramide Tenerife
Pyramider over hele verden
Thor Heyerdahl forsket på mye, også pyramider. Han konstaterte blant annet at det var pyramider på så forskjellige steder som Tenerife og Samoa, tidligere avvist som steinhauger! Det finnes pyramider over hele verden. Mest kjent er selvsagt pyramidene i Egypt, men visste du at Cholula-pyramiden i Mexico er regnet som verdens største? Da tar man ikke med den 213 meter høye Visocicaåsen/pyramiden i Bosna, for mange mener at det er et naturlig fjell, selv om det nå er funnet steinsettinger,
Pyramider i Kina
Pyramider i Kina
tunneler og gjenstander. Eller visste du at det finnes et stort antall pyramider i Kina - antagelig flere enn hundre!
   Pyramidene i Kina kan konkurrere med de i Egypt både når det gjelder størrelse og alder, selv om folk flest ikke har hørt om dem. Den største pyramiden i Kina skal ha vært 20 ganger større en Kheopspyramiden, med over 500 meter lange sider og 300 meters høyde. De fleste pyramidene i
Pyramider i Kina
Pyramider Mexico
Kina er laget av jord, men skal en gang ha vært dekket helt eller delvis av stein. Som den store pyramiden i Egypt er de pyramidene du kan se i Kina i dag konstruert i en nordvestlig retning, med svakt konkave sider.
   Cholula-pyramiden i Mexico har sider som er 450 meter lange (Kheopspyramiden har 220 meter lange sider), er skal ifølge de aztekiske legendene ha vært laget av Xelhua, som var en av de syv kjempene som overlevde en verdensomspennende flod ved å klatre opp på et høyt fjell. Solpyramiden i Teotihuacan, også Mexico, er verdens tredje største. Også her sies legendene at pyramiden ble laget av kjemper, de som levde i menneskenes fjerde tidsalder, før katastrofen inntraff. Vi skal nå leve i den femte, og siste, tidsalder.
Fått advarsler
Har kjempene levd?
Kjeve av kjempe og normal kjeve. Klikk for å lære mer om : Archaeological Evidences of Pre-Flood Civilizations!
Man påstår at legender verden over sier at megalittiske byggverk ble laget av kjemper fordi man var over-troiske og ikke visste bedre. Men hva om det finnes bevis for at det har levd kjemper?
Les mer
Jeg har bare tatt for meg noen spennende eksempler, men forhistorisk megalittiske murer og byggverk finnes over hele verden - og man finner stadig flere! Det finnes fortsatt mange uutforsket steder, på kloden vår, for ikke å snakke om hva som kan skjule seg under havet! I Sibir skal det være mengder av uutforskede megalittiske byggverk, og også her sier legendene at de ble bygget av en forsvunnet sivilisasjon av kjemper. Kjemper eller ei, de fleste megalittiske byggverkene byr på mysterier. Selv om arkeologene mener å kunne datere funnene, så er man ikke sikre på hvordan og hvorfor de ble laget. Og dateringene kan være feil, av årsaker vi har nevnt. Stadig flere og flere forskere spør i dag om megalittiske byggverk, som pyramidene i Egypt, er mye eldre enn man tror. Man spør om vi har en fortid som ikke stemmer med det vi lærer på skolen. At gigantiske katastrofer på kloden den eller flere ganger har utryddet den menneskelige rase til omtrent siste mann. At dette av en eller annen grunn skal holdes skjult for oss. Ja, selv har jeg flere ganger fått advarsler om at arbeidet jeg gjør som penser inn på dette emne kan være farlig! Men uten å vite vår forhistorie så kan det jo være vanskelig å si noe om framtiden. Jeg er redd at vi mennesker er i ferd med å gjøre samme tabben igjen, og virkelig trenger å få sannheten fram i lyset!
Pyramidene i Egypt
Pyramidene i Egypt
Evig liv etter døden?
Arkeologene mener i dag at forhistoriske murer ble bygget enten for å forhindre oversvømmelse fra periodisk nedbør eller holder fiender ute fra bysamfunn. I tillegg så mener man at mange megalittiske byggverk var religiøse steder, templer hvor man tilba sine guder. Når det gjelder pyramidene i Egypt så mener man at disse var laget for faraoene så de kunne komme til himmelen når de døde. Man mumifiserte kroppene og de fleste legemsdelene til faraoene på mesterlig
Mumien av Ramses II viser at han hadde lyst hår, nordisk utseende og var svært høy - minst en halv meter høyere enn egyptere flest!
Ramses II var lyshåret, "nordisk" og svært høy
vis. Man begravde dem gjerne sammen med sine tjenere, kvinner og dyr, og sørget for at de fikk mat og annet med seg på ferden mot evig liv i en annen dimensjon. En farao som Tutankhamon ble ikke bare balsamert, men plassert i tre tette kroppsformete kister ute på hverandre, den innerste av rent gull. Utenpå dette var en sarkofag av stein, og så ikke mindre enn 19 "gravskrin" utenpå hverandre!
   Hva om faraoenes omstendelige begravelser ikke var for et evig liv etter døden? Hva om man ante at en geologisk katastrofe var nær og visste at hvis man ikke gjorde noe drastisk så ville man garantert dø? Var pyramidene og andre
Dysse i Irland
Dysse i Russland
megalittiske byggverk som dysser en slags redningsflåter? Var de så solide at man håpet de skulle klare seg gjennom et fortidig ragnarokk, tok man sjansen på at man kunne klare å sette de mumifiserte faraoene og kroppsdelene sammen igjen etter at katastrofen var over?
Klone faraoer
Det første dyret dagens vitenskapsmenn klarte å klone var sauen Dolly i 1997 og I 2001 klonet man den utryddings-truete indiske bisonen. Det klones nå litt av hvert ut i fra
Gigantisk stein, Baalbek
Gigantisk stein, Baalbek
genetisk materiale, og når lovverket tillater det så er det slettes ikke umulig man kan klone faraoer fra de menneskelige restene i mumiene!
   Det er vel usikkert om vitenskapsmennene i faraoenes tid kunne forutse DNA-forsking og kloning, men at de største pyramidene og andre megalittiske byggverk var egnet til å klare en katastrofe av verdensomspennende dimensjoner er jo klart siden vi kan se dem idag (hvis vi antar at vi har hatt verdensomspennende katastrofer). Mange av dem klarer vi
Forhistoriske egyptiske krukker av basalt - umulig å lage idag! Klikk for å lese mer!
Krukker av basalt

idag høyst sansynlig ikke å kopiere, de var bygget med en teknoligi som virker mer avansert enn det vi har idag. Det gjelder ikke bare det å hogge ut, frakte og bygge pinlig nøyaktig med steinblokker som er større enn kraner klarer å frakte idag, det gjelder også for gjenstander som er funnet. Ta for eksempel egyptiske krukker av basalt som er hult ut med en slik presisjon at man ikke vil klare det med dagens avanserte verktøy - og den gangen skal de ikke har hatt andre verktøy enn de av stein og myk bronse! De store
Mur i Cusco, Peru
Mur i Cusco, Peru
steinene, i Peru, Egypt og andre steder, er gjerne plassert på en slik fantastisk nøye måte at det umulig å presse et knivblad mellom dem. Og de mange steder formet ut på en slik mangekantet måte at de er låst inn i hverandre så murene er jordskjelvsikre.
Søkelag fra verdensrommet
Fjernet oss langt vekk fra Påskeøya og plattformene? Neida. Vi har bare tatt en liten rundtur i tid og rom for å finne relaterte spørsmål og ledetråder! Vi vet at ahu'ene ble
Ahu Vinapu
Ahu Vinapu
bygget om flere ganger. Heyerdahl og hans arkeologiske team i 1955/56 fant at det var først etter ombygging at de startet å plassere statuer på dem - noe man syntes å ha glemt idag! Plattformer for hva? Vel, tradisjonelt så mener man jo at forhistoriske plattformer verden over har vært templer eller rettere tempelplasser. At man gjerne bygget et tempel på toppen av en høy plattform for å komme i kontakt med gudene i himmelen. Ja, mange steder var det til slike plattformer at gudene kom ned fra det høye for å overbringe
Alien? Trestatue fra Marquesasøyene i sydhavet.
Alien? Statue fra sydhavet.
budskap til menneskene. Dette bringer oss selvsagt til den kontroversielle sveitseren Erich von Däniken som spør om gudene i himmelen faktisk var fysiske vesener som besøkte og hjalp de primitive menneskene her på kloden en gang i fortiden. Han spør også om statuene og plattformene var laget av utenomjordiske som kanskje krasjlandet på Påskeøya, som ved hjelp av sin avanserte teknologi og primitive innfødte fikk satt store statuer satt opp på høye plattformer som ledetråder for søkelag fra verdensrommet. Kanskje de hadde erfaring i å lage store plattformer i stein fordi de hadde bygget slik over hele kloden som landingsplattformer, som for eksempel i Baalbek?
Ahu'ene ikke plattformer?
Hva om ahu'ene ikke var plattformer? Ahu Vinapu skal ikke ha vært den eneste "plattformen" som høyst sannsynligvis opprinnelig var en mur. Det står rester av ahu'er langs kysten så godt som rundt hele øya, men de var allerede ødelagte og ombygget da de første oppdagelsesreisende ankom. Hva om det engang faktisk hadde svært en sammenhengende mur som gikk rundt hele øya? Murer som skulle beskytte mot noe. Kanskje fiender som kom over havet? Eller kanskje selve havet?
"Jeg påstår ingenting, jeg bare spør. Når det gjelder Påskeøya så må man tørre å spørre mer. Mye, mye mer! Det kan være viktig. Uten å kjenne fortiden kan det være vanskelig å si noe om framtiden."
   Påskeøya har vært større enn den er i dag, og havnivået har forandret seg. Legender over hele Stillehavet sier at tidligere generasjoner i en fjern fortid måtte flykte i båter/kanoer fordi havet steg. Ja, man vet at havene steg omtrent 100 meter etter at isen under siste istid smeltet, for omtrent 10.000 år siden. Påskeøya kan før istiden ha vært den høyeste fjelltoppen i en fjellkjede som strakk seg helt til Sør-Amerika.
    Briten Graham Hancock og andre nytenkende forskere spør om Påskeøya faktisk var bebodd på den tiden, at det eksisterte velutviklede samfunn flere steder på kloden vår før havet steg med medfølgende katastrofer som tsunamier og kanskje dramatiske forskyvinger av de tektoniske platene. Vel, hvis havet steg og steg så kanskje man etter å ha nådd toppen på fjellet, fortvilet prøvde å lage tette og solide murer for å hindre havet å fosse over det som nå var en? Eller er Ahu Vinapu rester etter en "redningsflåte", en bygning hvor de skulle overleve katastrofen? Var det derfor de innfødte i seinere tid begravde døde i plattformene, hadde de minner om beretninger om at ahu'ene var bygget for at de opprinnelige byggmesterne, kjempene, skulle overleve?
    Graham Hancock spør også på om Påskeøyas beliggenhet er en viktig del av det
Mata-Ki-Te-Rani, "Øyne-mot-himmelen"
Øyne
forhistoriske geometriske puslespillet, og påpeker at øya ligger på en rett linje som går rundt hele kloden, gjennom de megalittiske fenomenene Marchu Picchu og, Nazca-linjene i Peru, Perseopolis i Mesopotamia, Mohenjo Daro i Indusdalen, Petra-ruinene i Jordan og de store pyramidene i Egypt.
   Flere arkeologer mener at ahu'ene var astronomiske observatorium, og et av de gamle navnene på Påskeøya er jo også Mata-Ki-Te-Rani, "Øyne-mot-himmelen". Funn viser at man engang i tiden hadde kunnskaper om verdensrommet, og det er ikke noen tvil om at forsvunnete sivilisasjoner verden over, alltid preget av megalittiske byggeverk, hadde astronomiske kunnskaper som forundrer dagens forskere!
Kon-Tiki
Kon-Tiki/Viracocha - statue i Peru.
Kon-Tiki
Thor Heyerdahl foreslo at byggmesterne på Påskeøya kom fra Peru. At det en gang i fjern fortid hadde vært en høy og hvithudet kar fra et annet land som slo seg opp som yppersteprest og solkonge i området ved Titicacasjøen. Han ble kalt Viracocha eller Kon-Tiki. Ifølge legenden ble Kon-Tiki og hans mystiske hvite og skjeggete menn ble angrepet av en inkahøvding fra Coquimbo-dalen. Kon-Tiki og hans nærmeste følgesvenner unnslapp og kom ned til kysten hvor de forsvant over havet mot vest.
Hvis de var denne Kon-Tiki/Viracocha som brakte med seg kunnskapen om steinbygging til Påskeøya så var det ikke noe rart om han fikk bygget murer som gikk rundt hele øya. Inkaene var på den tiden i ferd med å erobre de andre stammene i store deler av Sør-Amerika, de hadde kunnskapen om å seile over havet, og de var minst like blodtørstige og ville som de norske vikingene!
Hva skjuler seg?
Hvis ahu'ene ikke var laget for statuene, så er det et åpent spørsmål hva de opprinnelig var og hvor når de først ble bygget. Kanskje en tempelplattform hvor man tilba sine guder, eller fundament for statuer, men kanskje noe annet. Vi vet ikke. Vi vet heller ikke hva annet Påskeøya kan skjule, kanskje man finner nye mysterier eller ledetråder når man graver ut områdene rundt statuene som står halvveis begravd rundt Rano Raraku? Kan det være at man her, som i Egypt, vil finne gravkamre? Mange av gravkamrene i Saqqara hadde store, tomme kister av stein som var ferdiggjort med en ubegripelig presisjon på innsiden, men som var uferdig på utsiden. Mye tyder på at de fantastiske steinarbeidene ble forlatt brått og i stor hast - akkurat som arbeidet på Påskeøyas statuer! Var statuene her, som i Egypt, en visuell informasjon om de som hadde dødd - et håp om de siden skulle kunne leve videre? Finnes det mumier i skjulte huler eller gravkamre under plattformene? Eller kanskje selve kratersjøen holder på en hemmelighet?

I neste artikkel skal vi se nærmere på et annet mysterium ingen hittil har klart å løse - rongorongo stelene. Eller er det noen som faktisk har løst skrifttegnenes kode, men at ingen vil akseptere forklaringen og innholdet?

Av Terje Dahl


For våre tidligere mysterie-artikler om Påskeøyas statuer:
1. "Forestiller de egentlig polynesiere?" - klikk her.
2. "Forestiller statuene norske vikinger?" - klikk her.
3. "Mangler statuene mer enn bein?" - klikk her.
4. "Økologisk katastrofe eller folkemord?"- klikk her.
5. "Hvem var skurkene bak kannibalismen?" - klikk her.
6. "Var ruinbyen et seremonielt senter - eller et skjulested?" - klikk her.
7. "Hvem var egentlig "langører" og hvem var "kortører"?" - klikk her.
8. "Hvordan klarte de å lage statuene?" - klikk her.
9. "Hvordan klarte de å flytte de gigantiske statuene?" - klikk her.
For våre andre artikler om Påskeøya og statuene - klikk her.
For våre faktasider om Påskeøya - klikk her.
For våre artikler om statuene i sydhavet - klikk her.

Hva mener du?
"Jeg har følgende synspunkter og/eller ideer om hvordan statuene ble laget":
  
  Navn:
 
  E-post adresse:
 

  

 

 

 


Under kan du lese innsendte meninger og ideer:

Kom med innlegg, folkens!

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |