Takk for at dere sender meg fakta og teorier!
Under er svarene jeg har mottatt hittil.
Hei. Det som er interessant er at Bibelen forteller om kjemper som levde på jorda før vannflommenn. Les 1. mosebok. 6:4. Bibelen forteller at noen av Guds engler så at menneskedøtrene var vakre. De gikk mot det som var naturlig og tok på seg menneskeskikkelser for å leve sammen med disse kvinnene. De barna som de fikk ble kalt for Nefilim - som betyr: De navngjetne. Dette var "veldige menn". Hvis du leser videre fra vers 5, så ser du at ondskapen ble stor på jorden. Dette fikk Gud til å føle beklagelse for at han hadde skapt menneskene i sitt bilde. Dermed sendte han vannflommen., og der omkom alle etterkommerne av englene. Er dette for usannsynelig å tro?? Vannflommens historie/myter finner du blandt mange folkeslag rundt om på jorden, og deriblandt historier om kjemper som levde her. Kanskje noe å tenke over?
Vennlig hilsen
Merete RaanesFor more about giants take a look at my pages about six fingers ! www.sydhav.no/sixfingers/sixfingers.htm