KJEMPER
- har de levd?
Eldgamle skrifter over hele verden forteller om kjemper. Det går hardnakkete rykter om at man har funnet enorme skjeletter selv i våre dager. Holder myndighetene sannheten hemmelig for oss? Det er på tide å finne svarene!
Artikler og siste nytt:
- Bringer vi menneskeheten mot utryddelse - igjen? Les mer
- Hvorfor skal det holdes hemmelig at kjemper har eksistert? Les mer
- Har kjempene i sydhavet og andre steder på kloden vår faktisk eksistert?
Les mer
- De fortalte meg legender om kjemper, men jeg trodde ikke at de kunne ha rot i
virkeligheten! Les mer
- Sydhavets kjemper - eventyr eller virkelighet? Les mer

Foreløpig kun på engelsk:
- Borjomi giants: Can the history of Georgia give us answers to who the giants were? Read more
- Is it so sure that giants do not fit the theory of human evolution? Read more
- TV-report shows the giant bones of Borjomi! Read more
- Magazine editor confirms the giant bones of Georgia!
Read more
- A period of gigantism confirmed by Professor Lee Berger! Read more
- The old books of the explorers tell about the giants of Patagonia. Read more
- Giant hand axes found in African desert, confirmed by professor! Read more
-
Klaus Dona confirms giant bones from Ecuador! Read more
- University confirms records of the large skull of Texas! Read more
- Glenn Kimball confirms the gold clad giant mummies of Peru
! Read more
- A lot of old newspaper articles tells about giant bones found in the USA!
Read more
- The skeleton found in Saudi Arabia was true, even if the picture was fake!
Read more
- I have received confirmation on the Lovelock-giants from museum!
Read more